CSRD, HR och vikten av digitala system

AdobeStock_479736240Direktivet om hållbarhetsrapportering(CSRD) är en skärpning av hur företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Men vilka krav ställer detta på HR, och hur kan digitaliseringen av HR stödja CSRD?

CSRD är ett första steg mot ett mer transparent och ansvarsfullt affärslandskap. Genom direktivet införs standardiserade rapporteringskrav för miljömässiga, sociala och ESG-relaterade frågor. 

När CSRD träder i kraft måste både företag och HR-avdelningar ta vara på möjligheten att genomföra en positiv förändring. HR kommer att vara avgörande för att anpassa affärspraxis till CSRD-kraven, främja hållbarhetstänkande och samla in data till hållbarhetsrapporteringen.

Med CSRD blir behovet av digitala system mer avgörande än någonsin. I det här blogginlägget fokuserar vi på de första viktiga stegen för att initiera ert CSRD-program, med betoning på datainsamling, registrering och rapportering.

 

Fördelar med digitala system för CSRD:

Effektivitet: Ett digitalt system automatiserar datainsamling och rapportering, vilket både sparar tid och minskar risken för felaktigheter. Du får en enda källa till sanningen genom att skapa en tillförlitlig uppsättning masterdata.

Dataintegritet: Ett digitalt system säkerställer att uppgifterna är korrekta och konsekventa, vilket ger en solid grund för CSRD-initiativ och rapportering.

Skalbarhet: När organisationen växer kan ett digitalt system enkelt anpassas för att hantera ökad datavolym och komplexitet.

Transparens: Ett digitalt system kan ge insikter i realtid, så att du snabbt kan fatta välgrundade beslut.

 

Dataflöden och integrationer

AdobeStock_119312379

För att effektivt hantera CSRD är det viktigt att skapa ett sömlöst dataflöde och integrationer mellan olika system. Detta inkluderar integrering av HR-data från ett HCM-system, finansiella data och hållbarhetsmått. Här är tre grunder till att det är viktigt:

Holistisk rapportering: Genom att integrera data från olika källor kan ni skapa omfattande CSRD-rapporter för HR-data, finansiella resultat och hållbarhetsmått. Detta holistiska tillvägagångssätt ger en mer korrekt återspegling av organisationens sociala och miljömässiga påverkan.

Effektivitet: Automatiserade dataflöden minskar behovet av manuell datainmatning och avstämning, vilket frigör tid för teamet att fokusera på mer strategiska aktiviteter.

Övervakning i realtid:  Integrationer gör realtidsövervakning av viktiga värden möjligt, vilket hjälper dig att identifiera trender och möjligheter när de dyker upp.

 

Varför så bråttom? 

Det är bråttom att implementera digitala CSRD-system och processer. Samhällets förväntningar utvecklas snabbt och organisationer måste anpassa sig snabbt för att förbli konkurrenskraftiga och socialt ansvarstagande. Här är några övertygande skäl till att komma igång direkt: 

Konkurrensfördelar: Organisationer som tidigt anammar CSRD får en konkurrensfördel genom att attrahera topptalanger och tilltala socialt medvetna konsumenter och investerare.

Riskreducering:  Oförmåga att uppfylla lagstadgade krav eller ta itu med sociala och miljömässiga frågor kan skada företagets anseende och leda till rättsliga konsekvenser. Genomförandet av CSRD-åtgärder minskar dessa risker.

Långsiktig hållbarhet:  Genom att tidigt bygga en stark CSRD-grund skapas förutsättningar för hållbar tillväxt och en positiv inverkan på samhället.

 

Så kommer du igång 

Detta är de sex viktigaste stegen för att komma igång med CSRD:

  1. Utvärdering: Börja med att göra en utvärdering av HR-avdelningens CSRD-behov och organisationens CSRD-mål. Identifiera vilka resurser som krävs för att lyckas. Sätt er in i de specifika datapunkterna och rapporteringskraven.
  2. Val av teknik: Välj rätt digitala verktyg och plattformar för er CSRD-rapportering, överväg att integrera ett dedikerat HCM-system. Överväg faktorer som skalbarhet, integrationsmöjligheter och användarvänlighet.
  3. Datakartläggning: Kartlägg datakällorna inom er organisation, med fokus på HR-data och processer. Bestäm hur dessa data ska flöda in i ert CSRD-system. Skapa en tydlig strategi för kartläggning av data.
  4. Implementering: Implementera ert valda digitala CSRD-system och integrera det med befintliga datakällor. Se till att HR-teamet får rätt utbildning för att kunna använda systemet effektivt. Etablera tydliga arbetsflöden och processer för datainsamling.
  5. Datainsamling och rapportering: Börja samla in relevant data och skapa rapporter. Starta med grunderna, t.ex. statistik över mångfald, medarbetarengagemang och talangutveckling. Utöka gradvis rapporteringen till att omfatta mer ESG-data.
  6. Kontinuerlig förbättring: CSRD är en levande process. Se regelbundet över era processer och er rapportering för att kunna anpassa till förändrade krav och bästa praxis. Utvärdera regelbundet hur effektiva era initiativ är och gör nödvändiga justeringar.

Genom att följa dessa sex steg kommer du att vara på god väg att etablera ett pålitligt CSRD-program som inte bara uppfyller gällande direktiv utan också positionerar ditt företag för en hållbar och socialt ansvarsfull framtid. Omfamna förändringen, driv en positiv organisationsförändring och bidra till en mer hållbar framtid genom CSRD.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 06 december 2023

Aleya Begum Lønsetteig jobbar som Content Marketing Manager på CatalystOne. Hennes breda erfarenhet grundar sig i journalistik, affärsutveckling och marknadsföring i olika brancher. Den senaste tiden har ett allt större fokus legat på SaaS-organisationer. Hon brinner för kommunikation och att hjälpa företag att utveckla marknadsföringsstrategier genom ett kontinuerligt lärande.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!