Continuous Performance Management - så tillämpas det bäst

 

Continuous performance management är här för att stanna. På förhållandevis kort tid har modellen blivit den ledande för företag som vill höja engagemang, uppnå bästa möjliga produktivitet och minska friktion mellan anställda och chefer.

Här är några nyckelfaktorer att överväga när du inför continuous performance management i ditt företag:

 Struktur för avstämningar

Regelbundna avstämningar mellan chefer och anställda är kännetecknet för continuous performance management. Kvaliteten på dessa möten kan vara avgörande för om modellen blir en succé eller inte. Just därför är det viktigt att definiera en övergripande struktur för avstämningarna, med exempel på frågor att ställa och väntade resultat, skapar ett samstämmigt arbetssätt genom hela organisationen. Det ger även ett stöd till chefer som är mindre bekväma med att genomföra djupgående samtal angående anställdas prestation.

Relevant feedback

En stor fördel med continuous performance management är den ökade mängden feedback som ges till anställda. Återkopplingen hjälper dem att förbättra sin prestation på svaga områden samtidigt som de utvecklar sina styrkor. Det är viktigt att komma ihåg att feedback är som mest effektiv när den är konstruktiv och relevant - koppla feedback direkt till målsättningar i de fall det är möjligt.

Förbered medarbetare väl

Regelbundna avstämningar och kvalitativa samtal om prestation kräver ett större ansvar från ledare. Medan årliga bedömningar blickar bakåt, ställer continuous performance management krav på att cheferna kontinuerligt bevakar kvaliteten på arbetet och genomför samtal med fokus på feedback och framtida utveckling. Några kommer snabbt ta till sig den nya modellen medan andra kan behöva mer stöd. Ledare som fått bra utbildning kommer att underlätta övergången till den nya strukturen och det nya förhållningssätt som modellen innebär.
 

Använd tekniken

Teknisk utveckling med ökad kapacitet hos HR-system har varit en tungt vägande faktor för framgången med continuous performance management. Rätt tekniska lösningar kan öka effektiviteten i processen samt spara både tid och pengar. Genom att välja rätt mjukvara för performance management kan ditt företag bana väg för en smidig och framgångsrik övergång till ett nytt, förbättrat sätt att arbeta. Den bästa mjukvaran är lätt att använda, webbaserad och har funktionalitet som förbättrar samarbete och håller fokus på målsättningar.

Samla in data

Något som ofta förbises vid implementering eller omställningar i organisationsstrukturen är att mäta den långsiktiga effekten på förändringen. Utan den kunskapen blir bedömningen av utvecklingen subjektiv. Viktig affärsdata, som personalomsättning och andel intern befordran, bör mätas före, under och efter implementeringen. Medarbetarundersökningar kan bidra till att komplettera siffrorna för att ge en bild över förändringar i anställdas engagemang och arbetstillfredsställelse över tid.

Rapportera framgång
De sista 5 – 10 åren har visat att continuous performance management har den potential som krävs för att helt och hållet förändra sättet som företag bedömer och interagerar med sina anställda. Årliga cykler med hierarkiska och betygs-baserade bedömningar har fått ge vika för processer som främjar flexibilitet, samarbete och utveckling som får medarbetare att växa. Presentera stödjande data för att se till att den högsta ledningen är fullt medveten om de positiva effekter som det nya förhållningssättet för med sig.

Är du nyfiken på att veta mer? Ta del av alla våra tankar om continuous performance management i vår e-bok genom att klicka på knappen här nedanför!

 

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 18 december 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!