Continuous Performance Management - en fråga om när, inte om

Performance management-revolutionen är definitivt på gång. Det som till en början sipprade fram har nu blivit en strid ström som gjort att många företag har valt att ersätta traditionell performance management med den utvecklingsfokuserade continuous performance-modellen.

Continuous Performance Management - en fråga om när, inte om

Trots normskiftet är det fortfarande många företag som inte har gått över till continuous performance management. Med så många argument och bevis som ger stöd för effektivisering och en smidigare process, är följande påstående befogat:

När det kommer till att implementera continuous performance management är det en fråga om när, inte om. 

Det verkar stämma in på många företag, ända från multinationella storföretag ner till småföretagare. Enligt Deloitte’s undersökning, 2017 Human Capital Trends, har 79 % av företagsledarna givit performance management hög prioritet när det kommer till omstrukturering och nya strategier. En ökning jämfört med förra årets 71 %. Det är ovanligt med ett så utbrett engagemang för en metod som är relativt ny, vilket gör det intressant att titta på den bakomliggande orsaken till intresset.

 

Timing

Det är inte så länge sedan continuous performance management sågs som ett störande moment inom HR-området. Metodiken utmanar trots allt många välförankrade processer och övertygelser.

Oräkneliga framgångshistorier har definitivt motbevisat påståendet att continuous performance management skulle vara ett störande moment. Numera överväger många företag istället om det är värt risken att fortsätta med en utdaterad och, för företaget, potentiellt skadlig, performance management-modell.

Pionjärer inom continuous performance management, som GE och Adobe, har oåterkalleligt förändrat företagens syn och inställning till performance management. Med tanke på hur mycket information det finns om hur “bra” allt ser ut, finns det inget bättre tillfälle än nu att implementera en smidig performance management-metodik

 

Teknologi

En av de största faktorerna bakom förändringen inom performance management är de senaste årens tekniska utveckling inom området.

När modellen för continuous performance management utvecklades fanns det helt enkelt ingen mjukvara för att stötta modellen, något som gjorde att implementeringen blev mycket omständlig. I dagsläget har tekniken kommit ifatt det HR-orienterade ledarskapet, vilket gör att tekniken både kan stötta och förbättra tillvägagångssättet med performance management

En sammanhängande, integrerad mjukvarulösning för performance management, ger företagen maximal utdelning av sina processer samtidigt som de sparar tid på något som tidigare var en extremt administrationskrävande process.

 

Resultat

I slutänden handlar det riktiga styrkeprovet för alla nya, eller förändrade, processer om resultatet som de generar. Det är just här som continuous performance management-modellen har briljerat.

Enligt en rapport har 90 % av företagen, som har uppgraderat sin performance management-modell, sett en positiv förändring i engagemanget bland de anställda och förbluffande 96 % av företagen uppger att de tycker att den nya processen är enklare än den gamla. Dessutom uppger 83 % att kvaliteten på samtalen mellan chefer och anställda har förbättrats.

Siffrorna är onekligen tilltalande och när de ställs mot de andra faktorerna som vi har diskuterat är det inte svårt att förstå varför så många företag strävar efter att införa continuous performance-modellen.

Ta del av alla våra tankar om continuous performance management i vår e-bok genom att klicka på knappen här nedanför!

 

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 14 december 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!