Cint valde CatalystOne som HR-system

Ett växande globalt nätverk av kontor krävde konsekventa processer och flexibla verktyg för HR

Cint, med huvudkontor i Stockholm, är ett mjukvaruföretag som utvecklar teknik för att innovera sättet data och insikter insamlas. Cint är specialiserat på API- och SaaS-lösningar som erbjuder effektiva och användarvänliga verktyg för att få tillgång till online konsumentpaneler, samt panelhanteringsprogram. Cints utbytesplattform som är en helt transparent insiktsmarknad, samlar in frågor och svar från hela världen. Företaget är spritt på över 15 platser runt om i världen och har fått internationell uppmärksamhet tack vare den imponerande tillväxten. På grund av förväntad fortsatt tillväxt önskade Cint harmonisera sina HR-processer på samtliga kontor, vilket fick dem att välja en molnbaserad lösning från CatalystOne som sitt nya HR-system.

”Vi valde CatalystOne som vår partner inom Human Capital Management eftersom de delar vår ambition om en konsekvent kultur på alla platser. En integrerad lösning från CatalystOne gör att vi kan förankra våra HR-processer med vår kultur och våra värderingar; lagarbete, entreprenörskap och passion för vad vi gör. Systemet kommer också göra det möjligt för oss att länka personliga mål med våra företagsmål – en viktig uppgift för ett företag med våra tillväxtambitioner” säger Johanna Isander, Chief Human Resources Officer på Cint.

CatalystOne bistår Cint med ett omfattande HR-system som har utvecklats med användarvänlighet i starkt fokus. Systemet omfattar bla. funktion för Core HR-data och underlättar processer för medarbetarsamtal och kompensation. Systemet kommer också att också att stödja processerna för kursadministration, successionsplanering och kalibrering för att säkerställa en jämn kvalitet på bedömningarna.

CatalystOne

CatalystOne, 01 november 2017

Få månatliga uppdateringar från bloggen!