Toyota Norge förstärker sina ledarskapsprocesser med CatalystOne

Toyotas kvalitetsfokus återspeglas i företagets driftsäkra bilar och förstklassiga service. Det faktum att detta uppges vara medarbetarnas förtjänst säger oss att även ledarskapsprocesserna fokuserar på kvalitet. För att ytterligare utveckla kvaliteten tecknade Toyota Norge nyligen ett avtal med CatalystOne Solutions om leverans av IT-stöd för utvecklings- och målsamtal med företagets alla anställda.

“Toyota är ledande både i Norge och internationellt, en framgång som beror på många olika faktorer – inte minst vår känsla för kvalitet, miljö, kundtillfredsställelse, säkerhet och ekonomi”, säger företagets vd Lars-Erik Årøy. “Detta sammanhänger i hög grad med våra anställdas kompetens och engagemang. Därför arbetar vi aktivt för att bli ännu tydligare i vårt ledarskap, med fokus på mål, prestationer, uppträdande och personlig utveckling”.

Lösningarna från CatalystOne Solutions stödjer den etablerade, överordnade affärsplanen, de årliga utvecklings- och målsamtalen samt den löpande uppföljningen. Projektledaren, HR-direktör Kjetil Jenssen, förväntar sig högre processeffektivitet och ännu mer målinriktade medarbetare, vars utvecklingsbehov blir väl tillgodosedda.

hope@catalystone.com

hope@catalystone.com, 07 oktober 2013

Få månatliga uppdateringar från bloggen!