Mills satsar på systematisk uppföljning av medarbetarnas utveckling

Mills har under flera år arbetat systematiskt med processer for medarbetaruppföljning. När företaget nyligen beslutade att skaffa ett elektroniskt verktyg för att stödja dessa processer föll valet på mjukvara från CatalystOne Solutions.

“Mills har en värdedriven och prestationsorienterad företagskultur. Vi tror att den enskilde medarbetaren utvecklas och kan nå både sina personliga och Mills mål genom systematisk uppföljning, kontinuerlig återkoppling och fokus på utveckling”, säger Kristin Holter organisationsdirektör på Mills.

“Vi beslutade oss för att skaffa ett elektroniskt verktyg för att förstärka målfokuseringen och stödja vårt arbete med att bygga en sund prestationskultur. Samtidigt ger det oss en möjlighet att förenkla själva processen. Efter en noggrann utvärdering av de främsta  aktörerna på den nordiska marknaden gjorde vi bedömningen att lösningen från CatalystOne bäst tillgodosedde våra behov.”

“Med lösningen från CatalystOne får vi ett modernt och professionellt system som är förutsägbart och säkrar ett konsekvent genomförande av medarbetarsamtalen medarbetarsamtalen, eller MO-årssamtalen som det heter hos oss. Det blir kontinuitet i processerna och historiken bevaras. Vi hoppas och tror också att systemet kommer att vara enkelt att lära sig och använda för medarbetarna, cheferna och HR-avdelningen. Vi ser fram emot att komma igång!” avslutar Holter entusiastiskt.

Mills DA är ett ambitiöst och allround livsmedelsföretag som producerar och marknadsför ledande märkesvaror som du kan köpa i dagligvarubutikerna. Företagets strategiska fokus är innovation och varumärkesbyggande. Mills DA har ca 450 anställda och en årlig omsättning på 1,8 miljarder kronor.

 

hope@catalystone.com

hope@catalystone.com, 12 maj 2014

Få månatliga uppdateringar från bloggen!