• You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR blogg /
  • EVRY (EDB ErgoGroup) valde CatalystOne™ för att hantera People & Performance Development

EVRY (EDB ErgoGroup) valde CatalystOne™ för att hantera People & Performance Development

EVRY (före detta EDB ErgoGroup) bildades genom en fusion mellan Norges två ledande IT-tjänsteföretag, EDB Business Partner och ErgoGroup. Vid uppbyggnaden av ett företag får man arbeta aktivt för att etablera nya och gemensamma ledarskapsprocesser, där prestationsfokuserat ledarskap är en av grundbultarna. För att stödja sin nya PPD-process (People & Performance Development), som så småningom kommer att omfatta ca 10 000 anställda, valde EVRY (EDB ErgoGroup) den väletablerade programvarusviten från CatalystOne Soutions.

Lösningen, som introducerades i januari för 7 500 anställda i Norge och Sverige, omfattar utvärderingssamtal, målsamtal och uppföljningssamtal. Därutöver stöds också den löpande statusuppföljningen under året. En central del av lösningen är en CV-databas med vars hjälp det går att söka efter medarbetare med speciella kompetenser till interna projekt samt att på ett effektivt och professionellt sätt presentera medarbetarnas CV i försäljnings- och anbudsprocesser. “När så många anställda ska lära sig ett nytt verktyg på så kort tid är det av avgörande betydelse att lösningen har ett väl utbyggt processtöd och är enkel och användarvänlig”, säger chefen för strategisk HR, Yngvar Sjoner. “Just dessa egenskaper förstod vi att  CatalystOne™ hade”.

“Som den stora aktör EVRY är på IT-marknaden är vi övertygade om att våra nordiska kunder har mest nytta av en aktör som känner det nordiska näringslivet inifrån. Genom valet av CatalystOne Solutions har vi fått en samarbetspartner som har utvecklats inom ramen för den nordiska ledarskapsmodellen, vilket är en kompetens vi kommer att få stor nytta av”, berättar Sjoner.

Så snart den nya PPD-processen väl är inarbetad planerar företaget att introducera IT-stöd för bl.a. planering av efterträdare och talangutveckling.

hope@catalystone.com

hope@catalystone.com, 07 oktober 2013

Få månatliga uppdateringar från bloggen!