• You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR blogg /
  • CatalystOne har ingått partnerskap med ännu en stark leverantör inom HR-tech

CatalystOne har ingått partnerskap med ännu en stark leverantör inom HR-tech

De senaste åren har CatalystOne ingått flera partnerskap inom olika områden för att kunna erbjuda den mest kraftfulla end-to-end-lösningen genom att kombinera kunskap, erfarenhet, system och tjänster. Nu presenterar de en ny partner som del av deras HR-software: Populum, en svensk leverantör av Employee Listening-lösningar.

yiiw7xyyediw18czrvcr

Det nya partnerskapet är baserat på en synergi mellan de två systemen: CatalystOne och Populum. Genom att kombinera HR-masterdatan och den organisatoriska informationen från CatalystOne med Employee Listening och medarbetarundersökningsfunktionen från Populum, kommer kundernas masterdata till liv.

”Tillsammans erbjuder vi Populums innovativa och spännande software till alla CatalystOnes kunder i Norden. Vi ser att det ger kunder ett mervärde när de kombinerar Populums Employee Listening-teknologi med den existerande HR-masterdatan. Vi är övertygade om att detta kommer uppskattas och tas väl emot”
, säger Johannes Midtbö, VD på Populum.

Employee Listening är framtiden
De senaste åren har Employee Listening och Employee Voice vuxit fram som det moderna sättet att genomföra medarbetarundersökningar och mäta medarbetares engagemang och välmående på arbetsplatsen. I motsats till den traditionella medarbetarundersökningens komplexa, långsamma och statiska process som vanligtvis bara genomfördes en gång per år, bygger den nya metoden i stället på att regelbundet genomföra flera mindre undersökningar vilket gör det enklare för kontinuerlig uppföljning av enskilda medarbetare och hela avdelningar – vilket också gör det möjligt för chefer att vidta åtgärder innan någonting utvecklas till ett problem.

Två plus två kan ibland bli fem
Det finns mycket värde att hämta genom att kombinera CatalystOne och Populum. Eftersom CatalystOne har kundens HR-masterdata samtidigt som organisationsinformationen kan integreras direkt in i Populum, något som säkerställer att organisationsstrukturen alltid är uppdaterad och underhålls i realtid över de två plattformarna. Detta gör Employee Listening-processen betydligt smidigare och medarbetarinsikterna tillför värde till masterdatan, som i sin tur blir ännu mer relevant och intressant för att skapa en blomstrande organisation.

”Vi är väldigt glada över att ha hittat en partner med samma vision som oss; att skapa blomstrande organisationer och team. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en lösning till marknaden som är efterfrågad och kommer att ge mycket extra värde till våra kunder”
, säger David Rasmussen, Brand and Product Marketing Manager från CatalystOne.

För mer information, besök CatalystOne.com eller Populum.io

hope@catalystone.com

hope@catalystone.com, 27 april 2022

Få månatliga uppdateringar från bloggen!