Atea valde ett verktyg för kompetenskartläggning från CatalystOne

Som ledande leverantör av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum hade Atea höga krav och stora förväntningar när man skulle införskaffa ett nytt verktyg for kompetenskartläggning. För sina Performance Management-processer i Sverige har Atea sedan tidigare valt CatalystOne som systemstöd och nu har även Atea i Norge bedömt CatalystOne som den bästa lösningen för sina behov.

– CatalystOne lyssnade till våra behov och har visat att de kan leverera hela vägen, säger Per Nilssen, Ateas konsultchef i Oslo.

Stora och små projekt över hela landet som vid varje tidpunkt måste bemannas med rätt kompetens, samt krävande anbudsförfrågningar som ska vinnas genom att presentera den spetskompetens som efterfrågas.

Det är vardagen för Atea, en av Norges ledande leverantörer av IT-infrastruktur, och en situation som många kunskapsföretag säkert känner igen. Nu kommer Atea att implementera ett nytt verktyg som gör det lättare att placera rätt kompetens på rätt plats.

– Med över 1000 konsulter i Norge behöver vi ett system som gör det enkelt att bemanna projekten med rätt kompetens och utnyttja konsulternas tid fullt ut. Det system för CV-hantering som vi har haft är inte tillräckligt flexibelt och saknar en bra sökfunktion. Därför tog vi fram en mycket detaljerad kravspecifikation. Vi märkte snabbt att CatalystOne förstod våra behov., säger Per Nilssen, Ateas konsultchef i Oslo.

Följande krav var avgörande för Ateas val av lösning:

- Flexibel lösning med möjlighet att söka på både specialkompetens och geografisk placering.
- Professionell presentation av CV, där kompetensområden och annat innehåll kan läggas in efter behov.
- Den enskilde uppdaterar själv projekterfarenhet och certifieringar.

Effektiv sökning efter relevant kompetens

– Det här kommer att ge oss flexibilitet i arbetet med att kartlägga och leta upp den kompetens vi behöver för våra olika projekt. Kompetens är en färskvara, och vi kommer även få en bättre översikt av certifieringar och den enskilde konsultens erfarenhet, påpekar Nilssen. Jag är övertygad om att både projektledare, säljavdelningen och de som har ansvar för att fördela konsulternas tid kommer att uppskatta den effektiviteten hos det här verktyget.

CatalystOne har tidigare levererat mjukvara till Ateas Performance Management-process i Sverige.

– Det är spännande att få leverera ytterligare en lösning från vår programvarusvit till Atea, säger Magne Tveter, säljchef på CatalystOne.

Atea är en ledande leverantör av IT-infrastrukturprodukter och IT-tjänster i Norden och Baltikum. Genom förvärv, fusioner och organisk tillväxt har Atea präglat den norska IT-branschen i över 40 år. I Norge startade historien med Merkantildata/Ementor. I dag har Atea totalt 82 kontor och ca 6 600 anställda i Norden och Baltikum.

hope@catalystone.com

hope@catalystone.com, 12 maj 2014

Få månatliga uppdateringar från bloggen!