Bambora valde CatalystOne som stöd vid tillväxt och kulturbyggande

I takt med Bamboras starka tillväxt, ställs allt högre krav på organisationen att få ihop bolagets olika lösningar, förvärv och anställda. När de beslutade sig för att införa ett modernt och molnbaserat HR-system föll leverantörsvalet på CatalystOne.

bambora-illustration

Bambora har under kort tid vuxit kraftigt, både genom bolagsförvärv och organisk tillväxt. I takt med denna expansion uppstod det ganska snart ett starkt behov av en samlad översikt och systematiska processer för att bygga, förankra och följa upp koncernens kultur och värderingar. Därtill växte efterfrågan på systemstöd för att enklare kunna koppla ersättningar och bonusutbetalningar mot prestation och individuell måluppfyllnad. Den initiala efterfrågan på systemstöd gällde därför 360-feedback och hantering av lönerevision.

I takt med att behoven konkretiserades, utvidgades så småningom efterfrågan på systemstöd till att även innefatta koncernens hantering av personaldata.

”Vi önskade stöd för hantering av personaldata för att bättre och enklare kunna hålla den uppdaterad samt frigöra administrativ tid. Vi eftersträvar enkelhet i allt vi gör, en ståndpunkt som utgör en del av våra grundvärderingar. Mot denna bakgrund bedömde vi CatalystOne vara en attraktiv lösning, som med ett intuitivt och avskalat gränssnitt blir enkelt att arbeta i” säger Bamboras HR-chef, Antonia Brandberg.

Projektet initierades och avslutades med en lyckad implementering inom loppet av 4 veckor. Mot dessa snäva tidsramar fann Bambora att CataystOne var den leverantör som bäst svarade upp mot de förväntningar och snabba respons som fordrades.

”Eftersom allt snurrar mycket fort hos oss i och med den tillväxtfas vi står i, krävdes en leverantör som kunde hänga med i vårt tempo. CatalystOne visade sig ganska snart kunna möta upp mot våra höga krav och pressade tidsramar” avslutar Antonia.

 

Om Bambora 

Bambora är specialist på betallösningar och erbjuder helhetslösningar för kortbetalning med syftet att förenkla hanteringen kring att ta betalt. Genom att erbjuda allt-i-ett-paket för betallösningar slipper näringsidkare inom handel använda sig av flera olika system och leverantörer. Bolaget har vuxit med rekordfart sedan starten 2014, såväl genom förvärv som organisk tillväxt. Läs mer om Bambora här.

CatalystOne

CatalystOne, 19 januari 2016

Få månatliga uppdateringar från bloggen!