• You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR blogg /
  • Atrium Ljungberg valde HR-system från CatalystOne för sina processer inom Performance & Talent Management

Atrium Ljungberg valde HR-system från CatalystOne för sina processer inom Performance & Talent Management

atrium-ljungberg-2En investering i modernt HR-system fanns med i planerna redan när Atrium Ljungberg påbörjade sitt arbete med att förbättra organisationens medarbetar- och ledarskapsprocesser. När tiden var inne för att digitalisera processerna, föll valet på CatalystOne.

Atrium Ljungberg påbörjade för drygt 4 år sedan arbetet med att få nya strukturerade processer för målsättning och uppföljning på plats genom ett tydligare ledar- och medarbetarskap. En stor del av detta arbete ägnades åt ledarskapsutveckling. När organisationen kände sig mogen började man titta på systemstöd för att ytterligare kunna optimera sina medarbetar- och ledarskapsprocesser.

– Vi ville förenkla och förtydliga processen och även utöka möjligheten att använda oss av data, inte minst för att kunna identifiera kompetensgap och enklare kunna se över vilka behoven är, såväl på strategisk som individuell nivå. Eftersom vi växer och planerar att fortsätta växa, blir det viktigt för oss att utveckla rätt kompetens. Detta blir enklare med ett systemstöd, säger Atrium Ljungbergs HR-chef, Helena Martini.

Atrium Ljungberg fastnade för CatalystOne genom en av CatalystOne:s nöjda referenskunder, som under ett frukostseminarium delade med sig av sina erfarenheter och tillvägagångssätt.

– Jag kunde identifiera vår verksamhet väldigt väl med hur andra av CatalystOnes kunder arbetar. Våra värderingar utgör grunden för vårt sätt att arbeta. Det blir därför betydelsefullt för oss att kunna följa upp och utvärdera utifrån ett helhetsperspektiv, med våra grundvärderingar i fokus.

Atrium Ljungberg valde att investera i en helhetslösning inom Talent & Performance management, och startar med att införa processtöd för mål- och utvecklingssamtal samt kursadministration (learning).

– Eftersom en investering i systemstöd har funnits med i planeringen sedan vi påbörjade vår utvecklingsresa inom Performance Management, ser vi mycket fram emot att komma igång med CatalystOne. Alla internt är förberedda och peppade. Det känns väldigt inspirerande, avslutar Helena.

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag vars inriktning är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta framförallt handels- och kontorsfastigheter. Atrium Ljungberg har närmare 300 anställda och finns på tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

CatalystOne

CatalystOne, 21 oktober 2015

Få månatliga uppdateringar från bloggen!