Återhämtningsförmåga är den nya tillväxten

resilience-new-growth-blog

Coronavirus-situationen har gett oss alla en slags paus. Saker förändrades plötsligt för både individer, anställda och företag. Detta är samtidigt inte den enda storskaliga förändringen vi tvingats förhålla oss till och det kommer inte heller att vara den sista. Vissa störningar inträffar långsamt såsom generationsskiftet till en ny arbetskraft, medan andra sker med en fast tidsfrist såsom GDPR. Gemensamt för dessa förändringar är att de för företag, ger både utmaningar och möjligheter.

Varför motståndskraft och återhämtningsförmåga är viktigt

I affärssammanhang kan det engelska ordet ”resilience”’ översättas och definieras som ett företags förmåga att absorbera stress, återställa kritisk funktionalitet och så småningom frodas under förändrade omständigheter. Med andra ord är en resistent organisation en som snabbt kan anpassa sig och hantera störningar, oavsett omfattning, samtidigt som man skyddar sina medarbetare och tillgångar och upprätthåller, förflyttar eller till och med utvidgar sin affärsverksamhet.

 

När det gäller Corona har den potentiella bräckligheten hos olika organisationer, dess affärsmodeller, kritisk dataövervakning och andra system blivit hårt testade under denna tid. Många verksamhetsledare ser behovet av att göra sina företag mer resistenta för att bättre klara framtida utmaningar, men inte alla vet hur man ska komma igång. Fram tills nyligen har företagsledare haft betydligt mer fokus på ekonomisk utveckling, tillväxt och expansion. Som ett resultat har väldigt få företag utformat någon plan för, eller ens undersökt verksamhetens motståndskraft och förmåga att hantera oförutsedda kriser.

Affärsmiljön blir samtidigt alltmer dynamisk och mindre förutsägbar som ett resultat av den snabba digitala utvecklingen, en ökad sammankoppling av den globala ekonomin men även bredare frågor såsom sociala och klimatpåverkande förändringar.

resilience-new-growth-blog-2

 

Hur man bygger en mer motståndskraftig organisation

Instabila tider betyder också möjlighet till förändringar, till det positiva. Detta är inte detsamma som att dra nytta av en katastrof. Snarare kan det ge en anledning att stanna upp, se över status och bygga sig en ny bild av framtiden - hur den än kan se ut. Överväg att börja med dessa idéer:

 

Leta efter möjligheter: Det räcker inte att endast minska risken eller försöka återställa saker till det som var. Tänk istället på hur du kan nyttja dina styrkor och använda befintliga resurser till nya idéer.

 

Se framåt: På kort sikt kan det verka som en reaktion på en ny situation mest är en taktisk och operativ åtgärd, men en smart och motståndskraftig organisation utgår också från de möjligheter som kan uppstå.

 

Utnyttja möjligheter: Det här kan vara den optimala tiden att initiera eller påskynda den långsiktiga förändring som kanske redan legat i planen under en tid.

 

Anamma en samarbetsvillig, systematisk approach: I stabila tider fokuserar företag på att maximera prestation och tillväxt. Men att planera för en tid då motståndskraft behövs kräver prioritering av bra processer och system. Prata med verksamhetens systemansvariga (till exempel HR och IT) om hur de kan stödja verksamhetens vision och motståndskraft framöver.

 

Säkerställ god insikt: Det är av stor vikt för verksamhetsledare att hela tiden ha insikt i organisationens tillstånd, och detta betyder dess medarbetare; från kompetens-, prestations- och successionsplaner till frånvaro, sjukdom och sjukfrånvaro. Denna information ska vara tillgänglig för dem som behöver den, när de behöver den, och det betyder att den också måste vara tillförlitlig och korrekt uppdaterad.

resilience-new-growth-blog-3

 

Förändring är standard

Överallt talar folk om ”det nya normala” och vad detta innebär, men existerar en ”ny normal” ens? Det beror på hur du definierar normalt. Det är mycket möjligt att ett tillstånd av konstant flöde och förändring snarare än stabilitet är det närmaste vi kommer att vara normalt i framtiden.

 

Bortsett från COVID-19 handlar uppbyggnad av motståndskraft i verksamheter mindre om tillfälliga justeringar under extrema omständigheter, utan mer om att bygga en organisation på system som stöder och anpassar sig till konstant förändring och experiment. Styrkan i detta sätt att förhålla sig är organisationen blir mer mottaglig att hantera förändringar, vare sig det är marknadsbaserat, politiskt, externt eller internt.

 

Medvetna och iterativa justeringar är mycket mindre riskfyllt än en enorm engångsjustering.

resilience-new-growth-blog-4

 

Motståndsplanering är visionärt tänkande

Medan andra fortfarande fokuserar på att hantera och spåra performance har du möjlighet att få din organisation att sticka ut och skapa en stark grund för att kunna hålla sig stark även när marken, eller världen runt omkring skakar. Motståndskraft representerar inte bara ett sätt att minska risker utan också en möjlighet till konkurrensfördel.

 

Under kvarstående delen av 2020 kommer vi att se närmare på hur man kan få till en god planering och uppbyggande av verksamheters motståndskraft. Vi kommer under hösten att erbjuda specialutbildning, workshops och bloggar med det specifika syftet att hjälpa just dig att stärka din organisation.

 

För att komma igång, varför inte ladda ned vår nya e-bok: Att bygga en resistent verksamhet i en föränderlig värld -  Hur digital HR håller din organisation på stadig mark: 

sv-digital-hr---screenshot-shadow

 

Zoë Harris

Zoë Harris, 14 september 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!