7 frågor att ställa när du väljer HR-system till ditt företag

 

Att välja rätt HR-system eller, mer exakt, Human Capital Management (HCM) System för ditt företag kan vara både spännande och överväldigande. Det finns så många möjligheter och lösningar - och kostnader! - där ute så hur kan du räkna ut vad du behöver?

blog-post-bg-1

Oavsett om du digitaliserar för första gången eller övergår från ett befintligt HR-system, kan svårigheterna med att veta var och hur man ska börja processen få dig att ge upp innan du ens har börjat. Det finns en mängd artiklar, checklistor och råd online, men varje organisation är så unik så det finns ingen standardlösning som kommer att fungera för alla.

Det är därför, snarare än att börja med att leta efter svar, en bättre idé att starta med de frågor du borde ställa till dig själv.

 

1. Vilket problem försöker du lösa?

Så, ni har antingen bestämt er för att implementera ett HCM-system eller så försöker ni utröna om det är rätt steg för er organisation. Hur som helst bör ni utvärdera era motiv. Är detta ett steg i en större satsning i att digiltalisera? Saknar ert nuvarande system något? Oavsett orsaken hjälper det att förstå vad som går fel så att du kan hitta och tillämpa rätt lösning.

 

2. Vad fungerar bra resp mindre bra med nuvarande lösning/arbetssätt?

Oavsett om du använder ett befintligt HR-system eller flyttar från kalkylblad och papper kommer det att finnas aspekter som du gärna lämnar och andra som du inte vill ändra. Om du är klar över vilken som är vilken så blir det enklare att utvärdera lösningar och så småningom implementera dem.

 

3. Vilka är dina planer för tillväxt och expansion?

Olika lösningar är optimala för företag av olika storlekar, men det är inte bara hur stort ditt företaq är idag som spelar roll. Med de resurser som går åt till att implementera ett HCM-system vill du ha något som möter dina framtida behov likväl som dina nuvarande.

 

4. Hur komplext och inkluderande behöver ditt HR-system vara?

Ni behöver inte göra allt på en gång. Ni kanske föredrar ett långsiktigt tillvägagångssätt genom att starta smått och sedan utöka efter behov. Bestäm vilka som är de viktigaste processerna att digitalisera först och fråga dig själv om resten är väsentliga eller bara nice-to-haves.

 

5. Vilka slags resurser måste du lägga in i varje steg i processen?

Från urval till implementering måste du vara realistisk om din investering. Inte bara från en finansiell synvinkel utan också gällande den tid du behöver lägga in i onboarding och träning på alla nivåer. Det här hjälper dig att diskutera dina support- och konsultbehov med potentiella leverantörer.

 

6. Hur viktigt är det att hitta en leverantör med lokal närvaro?

Det finns inget som ersätter god support, oavsett om det är online eller ansikte mot ansikte. Fråga dig själv hur viktigt det är för dina intressenter att kunna kommunicera på sitt lokala språk eller att träffa lösningsleverantören personligen.

 

7. Hur kommer systemet att passa in i företagskulturen?

Med tanke på att ni kommer att använda ert valda system i många år framöver, bör du kunna se din leverantör som en partner. Med detta i åtanke bör du välja en leverantör som är en bra match för din företagskultur, kan vara flexibel på de sätt som är viktiga för dig och förstår de utmaningar som ni kommer att möta tillsammans.

Vad är nästa steg när du besvarat dessa frågor? Du behöver en kvalitaitv, objektiv överblick över vilka system som finns tillgängliga. Devoteam / HerbertNathan & Co har nyligen publicerat en omfattande rapport om HCM-system i de nordiska länderna 2019.

Anmäl dig till vårt frukostseminarium där Filippa Watz från HerbertNathan & Co och Jenny Östgren från Telgekoncernen ger dig en inblick i den nuvarande HCM-marknaden, berättar om de senaste trenderna samt ger expertråd om hur man bäst går tillväga för att investera i ett HCM-system.

 

Zoë Harris

Zoë Harris, 15 maj 2019

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!