Vad är en LIA-praktik?

glossary_se_lia_113520895

LIA står för "lärande i arbete" och en LIA-praktik är en form av praktik som innebär att man lär sig och får erfarenhet genom att arbeta i en verklig arbetsmiljö. En LIA-praktik är oftast en del av en utbildning och den ger studerande möjlighet att få en inblick i ett specifikt arbetsområde och få praktisk erfarenhet.

LIA-praktik är generellt en del av en utbildning, på så sätt kan studenten tillgodogöra sig poäng för sin praktik. Praktiken kan vara antingen betald eller obetald beroende på företaget eller organisationen som man gör sin praktik hos, det vanligaste är dock en obetald LIA.

LIA-praktiken är en bra möjlighet för studenten att få en första kontakt med arbetslivet och att få en inblick i sitt blivande yrke, som arbetsgivare har man en unik möjlighet att vara med och forma framtidens arbetskraft efter de behov som finns.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.