Vad är en IT-infrastruktur?

glossary_se_infrastruktur_356049725

IT-infrastruktur är den tekniska plattform som används för att bygga upp och hantera en organisations IT-system. IT-infrastruktur omfattar alla de tekniska resurser och verktyg som krävs för att stödja organisationens IT-behov som exempelvis datorer, server, nätverk, molnplattformar, programvara och lagringslösningar.

IT-infrastrukturen är en viktig del av IT-strategin, eftersom den stödjer olika IT-relaterade verksamheter och aktiviteter, såsom kommunikation, datainsamling och -hantering, samarbete och lagföljsamhet.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.