Vad är integrationer?

glossary_se_integrations_239002849

Integrationer inom IT handlar om att sammanföra olika system, programvaror eller tjänster så att de kan fungera tillsammans och utbyta data och information sinsemellan. En integration kan ske på olika sätt, till exempel genom att skapa kopplingar mellan olika system och programvaror eller genom att använda gemensamma APIer för att möjliggöra ett datautbyte.

En integration kan vara en viktig del av företagens IT-strategi, eftersom det kan hjälpa till att förbättra effektiviteten genom att eliminera manuellt arbete samt se till att olika system och verktyg kan fungera tillsammans på ett smidigt sätt. Att sätta upp integration mellan olika system kan också hjälpa till att förbättra kvaliteten på data och information, eftersom det möjliggör för systemen att kommunicera och utbyta data på ett strukturerat sätt.

Det finns olika typer av integrationer, några av de vanligaste är:

Manuell integration: Man använder export/import-funktioner för att manuellt flytta data mellan olika system.

Automatiserad integration: Sker automatiskt genom att exempelvis använda APIer eller integrationsverktyg för att skapa kopplingar mellan olika system.

Cloud-baserad integration: Där integrationen sker genom att olika system och verktyg ansluts till en gemensam molnplattform, vilket gör det möjligt att integrera dem på ett enkelt och smidigt sätt.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.