Vad betyder HCM och HRM?

glossary_se_hcm_537981434

HCM är en förkortning för engelska termen Human Capital Management. HCM är ett systematiskt arbetssätt för att rekrytera, leda och utveckla en arbetsstyrka. I ett HCM-tänk ser man på anställda som företagets tillgångar att investera i så att deras organisatoriska värde kan maximeras. Ansvaret för HCM faller ofta på ett företags HR-avdelning, eftersom de i allmänhet spelar en avgörande roll för vem som anställs, hur talang hanteras och hur allvarligt personalutvecklingen tas.

En annan vanlig term i sammanhanget är HRM som är en förkortning för Human Resources Management. Även HRM används för att beskriva en funktion eller ett arbetssätt som bygger på att de anställda ses som resurser.

Idag stöter vi dock på dessa termer främst i samband med digitaliseringen av HR.

Läs mer HCM-system här.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.