Vad menas med formell kompetens?

glossary_se_formell_595055627

Med formell kompetens menar man de kompetenser en person har som är förvärvade via ett formellt utbildningsystem och som resulterar i ett kvalitetssäkrat utbildningsbevis eller examensbevis. Den formella kompetensen är en del av en persons reella kompetens som i sin tur är den samlade faktiska kompetens en person har. Reell kompetens kan vara formell, icke-formell och/eller informell.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.