Vad innebär fördomsfri rekrytering?

glossary_se_fordomsfri_rekrytering_627083371

Fördomsfri rekrytering handlar i grund och botten om en kvalitativ form av rekrytering där fokuset ligger på kandidaternas kompetenser och inget annat. Det handlar alltså om att minimera alla moment i rekryteringsprocessen där subjektiva bedömningar kan påverka, såsom fördomar, partiskhet eller värderingar.

Det har visat sig att mångfald på arbetsplatsen främjar innovation, samt bidrar till ökad lönsamhet och förbättrad verksamhetsutveckling.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.