Vad menas med datadriven HR?

glossary_se_datadriven_hr_624235861

Begreppet datadriven HR betyder att man i HR-organisationen använder sig av data för att fatta strategiska och informerade beslut. Det kan exempelvis handla om rekrytering eller att identifiera trender, analysera personal eller förbättra de anställningsupplevelsen.

Idag ser vi att tillväxtdrivna företag i allt större utsträckning har en HR-avdelning med en strategisk roll i organisationen, där HRs insikter och effektiviserade nyckelprocesser driver bolaget framåt.

HR masterdata utgör ryggraden till datadriven HR i din organisation.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.