Vad är ett CRM?

glossary_se_crm_584695160

CRM står för Customer Relationship Management och avser ett digitalt system där företag på ett enkelt sätt kan hantera samt få en överblick över sina kunder, affärer och kampanjer.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.