Vad är en container?

glossary_se_container2_158721895

Termen container i IT-sammanhang används för att beskriva en paketering av programvara. Det innebär alltså att man paketerar kod för ett program tillsammans med alla tillhörande filer och beroenden i en container som sedan enkelt kan distribueras i olika systemmiljöer. Med andra ord så har allt utformats så att programmet eller tjänsten enkelt kan instal­leras som en helhet i den miljö som det körs på.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.