Vad är outsourcing?

glossary_se_outsourcing_356493950

Outsourcing är en affärsmetod som innebär att en extern part anlitas för att utföra tjänster eller skapa varor som traditionellt utförts internt av företagets egna anställda. Outsourcing är en metod som vanligtvis används av företag som en kostnadsbesparande åtgärd. Därför kan det påverka en mängd olika jobb, allt från kundsupport till tillverkning och back office.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.