Vad är HR-tech?

glossary_se_hr_tech_246428650

Termen HR-tech syftar till HR-teknologi som i sin tur är teknik som används inom personaladministration och rekrytering. Det kan innebära allt från digitala system för att hantera personaladministration, som lönehantering och schemaplanering, till verktyg för rekrytering, som plattformar för jobbannonsering och kandidatuppföljning.

Många system inom HR-tech är också utrustade med funktionalitet för att hjälpa organisationer att hålla koll på sina anställdas utveckling och kompetens, samt att förbättra kommunikationen inom företaget. HR-tech är en nödvändig resurs för organisationer som vill automatisera och förenkla HR-relaterade processer, samtidigt som de kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.