Vad menas med hosting?

glossary_se_hosting

Hosting innebär att en organisation eller ett företag erbjuder digitalt utrymme på en server, en dator eller en annan typ av enhet, där andra sen kan lagra sina data, programvaror och andra digitala resurser. Hosting kan ske på olika sätt, till exempel genom att företaget använder sig av en extern leverantör som tillhandahåller hostingtjänster, eller genom att de själva har en egen server och hanterar lagringen internt.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.