Vad betyder HMS?

glossary_se_hms_376979590

HMS är en förkortning för hälsa, miljö och säkerhet. Förkortningen används för att beskriva det arbete som organisationer gör gällande arbetsmiljön. Den som har arbetat inom HR länge känner säkert igen förkortningen, idag är den dock inte lika vanlig längre.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.