Vad är crossboarding?

glossary_se_crossboarding_499348368

Crossboarding är en typ av onboarding när en person byter tjänst internt. Begreppet täcker oftast hela processen från att ett behov uppstår till att den medarbetare som byter tjänst gradvis fasar ut nuvarande roll och tillträder sin nya roll och avdelning så smidigt som möjligt.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.