Vad är ett BI-system?

glossary_se_bi_381683734

BI står för Business Intelligence och kallas ibland för beslutsstöd på svenska. Det är ett verktyg som kombinerar affärsanalys, datavisualisering och dataverktyg, det handlar alltså i grunden om att analysera och presentera information.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.