Tips och råd inför medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet fyller ett viktigt syfte när det gäller att klargöra förväntningar och lägga grunden för de anställdas utveckling, trivsel och prestationer. Genom att ta reda på vad medarbetarna behöver för att trivas och klara av sina arbetsuppgifter, vad de behöver lära sig och vad de kan bidra med, har man som chef större möjligheter att hjälpa dem i deras utveckling. Medarbetarsamtalet är med andra ord ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att utveckla och behålla bra medarbetare.

Tips-och-rad-infor-medarbetarsamtalet3

Förberedelse för dig som är medabretare

Förbered dig noga och i god tid inför medarbetarsamtalet. Se till att du är väl insatt i organisationens mål och planer. Gör en objektiv och realistisk bedömning av dina egna resultat, kunskaper och färdigheter. Tänk igenom och föreslå mål och aktiviteter för nästa period, och ta även med dina egna behov av utveckling och utbildning.


3 tips till medarbetare


 1. Se fram emot samtalet. Samtalet handlar om dig och är ett gyllene tillfälle att få respons på det du gör
 2. Du är i fokus. Visa att du är intresserad och att du kan ta ansvar.
 3. Var konstruktiv. Berätta för din chef vad du behöver för att prestera optimalt på jobbet.

Tips-och-rad-infor-medarbetarsamtalet

Förberedelse för dig som är chef

Förbered dig noga och i god tid inför medarbetarsamtalet. Informerar medarbetaren om syftet med samtalet, dess innehåll och vad du förväntar dig. Avsätt 1-2 timmar för samtalet. Gå igenom avdelningens/enhetens mål och resultat. Använd samtalet konstruktivt och utnyttja tillfället till att förbättra resultaten genom att bidra till den enskilde medarbetaren utveckling.


3 tips till chefer

 1. Förbered dig noga.
 2. Var öppen och ge objektiv återkoppling.
 3. Gå till mötet med avsikten att medarbetaren ska känna sig stärkt när han/hon går ut.

  

Under medarbetarsamtalet

 • Se till att ni får vara ostörda och stäng av telefonen.
 • Var intresserad, lyhörd och ha ett positivt kroppsspråk.
 • Tänk framåt.
 • Använd formuläret som underlag så att du får struktur på samtalet, och för anteckningar.
 • Fokusera på medarbetaren, inte på organisationen.
 • Var konkret och ge exempel när du ger återkoppling.

 Tips-och-rad-infor-medarbetarsamtalet2


Invändningar

Fokusera aldrig på orsaken om medarbetaren har invändningar. Var lyhörd, förstående och fokusera på problemet. Därefter kan du till exempel säga: ”Vad tror du själv skulle kunna vara en lösning?” Lyft fram det positiva, var konstruktiv och föreslå lösningar.

 Tips-och-rad-infor-medarbetarsamtalet1


Bra tips till HR 🙌

 • Skapa bra förutsättningar för medarbetarsamtalen genom att ge bra information om processen.
 • Gör i ordning ett formulär med frågor som är anpassade till organisationen.
 • Skapa struktur för klargöranden av förväntningar, mål och ansvarsområden.
 • Se till att organisationen har ett bra IT-verktyg för processen. Det underlättar och säkrar att medarbetarsamtalen dokumenteras.
 • Fokusera på cheferna. Visa dem hur man ger konstruktiv återkoppling och sätter bra mål.


Vi kan hjälpa dig med systemstöd vilket ger dig mer tid för att dela kultur och kärlek. Om du vill lära dig mer om hur vår lösning för masterdata kan automatisera dina onboarding-processer, stödja arbetsflöden och säkra dina anställdas data, kan du börja ladda ner vår gratis e-bok här:

Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 23 september 2016

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!