NYHET: NIRAS väljer CatalystOne för en strömlinjeformad HCM lösning

Konsultbolaget NIRAS kommer att implementera ett molnbaserat HR-system för att optimera HR-processer för hela medarbetarens livscykel.

NIRAS-valjer-CatalystOne-for-en-HCM-losning

NIRAS är ett internationellt konsultföretag med 2200 anställda i 21 länder och har huvudkontor i Allerød, Danmark. Företaget inledde en resa för att förbättra människors processer och valde CatalystOne som en långsiktig partner i human capital management (HCM). CatalystOne kommer att leverera NIRAS en omfattande HCM-plattform som är lätt att använda för alla användargrupper, optimerar HR-processer, förbättrar processeffektivitet och ger användarvänlig självbetjäning till anställda och chefer.

”Att vara nästa generations konsultföretag kräver att vi har de bästa verktygen och processerna för att hantera, engagera och utveckla våra medarbetare. Med CatalystOne kan vi hantera hela personallivscykeln i ett system, vilket minskar administrationen och förbättrar flödet av HR-uppgifter avsevärt ”, berättar NIRAS team bestående av Line Christiansen, Senior Business Partner, Claus Birkholm, IT Development Manager och Heidi Berg Frederiksen, IT Business Partner.

”Överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen var ett viktigt krav för oss, och därför är vi glada över att CatalystOne uppfyller regelverkets krav på säker hantering av HR-data.”

CatalystOne kommer att leverera NIRAS en komplett HCM svit som stödjer HR-processer på en global skala. Systemet kommer att optimera ett antal HR-processer som rekrytering och onboarding, HR basdata, lönerevision, kompetenshantering och prestandahantering. Dessutom kommer den att vara nära integrerad med befintliga system, såsom lönesystemet och Active Directory.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 16 januari 2018

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!