Nordiska HR-system står sig bra i konkurrens med internationella aktörer

flagsnoric 

En av Nordens oberoende rådgivare inom affärssystem och HR-system, HerbertNathan & Co, håller noggrann koll på marknadsutvecklingen för HR-system i Norden.

De har tidigare nämnt att marknaden för HR-system är mer internationell jämfört med exempelvis marknaden för affärssystem. I deras senaste marknadsanalyser och blogg nämner de samtidigt exempel på svenska och nordiska leverantörer som visar på tydlig tillväxt och står sig starkt i konkurrens med större och mer globala aktörer. CatalystOne omnämns som en av dessa HR-systemleverantörer, som med sin nordiska profil och härkomst etablerat en stark position i Sverige och den Skandinaviska marknaden, med ett brett scope och djup funktionalitet i sitt HR-system.

 

Skillnad på HR-system och HR-system 

Spelfältet med leverantörer och system i Norden är brett och fragmenterat. HerbertNathan framhåller att begreppet och tituleringen HR-system används av såväl heltäckande systemlösningar som mer nischade leverantörer av enbart tex. rekrytering eller schemaplanering. Detta medför en större utmaning för kunder att skapa sig en god överblick och rättvis bedömning av lösningarna på marknaden.

CatalystOne kan känna igen sig i risken att kunder under urvalsprocesser jämför ”äpplen och päron”, dvs. ställer HR-system mot varandra som kan ha betydande skiljaktigheter avseende funktion, bredd och djup, något som samtidigt kan vara lite klurigt att identifiera om man inte vet exakt vad man ska leta efter.

Även om det är positivt för kunderna med ökad konkurrens innebär det samtidigt en svårare marknad att överblicka med risk för många alternativ när kunden ska söka nya system, skriver HerbertNathan & Co i sin blogg.

 

Vikten av att hänga med i den tekniska utvecklingen

Ur ett konkurrensperspektiv blir det allt viktigare för varje verksamhet att digitalisera sina arbetssätt för att uppnå ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet. Förmågan att hänga med i teknikutvecklingen gäller förstås även systemleverantörerna själva. HerbertNathan menar på att när nu digitaliseringståget går, är det flera leverantörer som bär på en gammal och tung ryggsäck som hindrar dem från att kunna hålla tempo i utvecklingen. 

Det finns med andra ord en del systemleverantörer som kunde erbjuda säkra och bra lösningar vid digitaliseringens början, men som får allt svårare att konkurrera med leverantörer likt CatalystOne som byggt sin plattform utifrån dagens moderna, molnbaserade arkitektur och därför kan erbjuda både säkerhet och en större flexibilitet än ”gårdagens” on-premise lösniningar. Utvecklingen ställer allt högre krav på systemen och HerbertNathan menar att det inte längre går att enbart ”lappa och laga” och tro att man kan konkurrera med tidigare generationens arkitektur.

 

CatalystOne fokuserar på datasäkerhet och användarupplevelsen

CatalystOne har funnits sedan IT-boomens början, och har skapat sig lång erfarenhet av marknaden och dess ökade behov och nyttjandegrad av IT-stöd. Det HR-system som idag erbjuds kunder kan knappt jämföras med det för 10-15 år sedan då digitaliseringen precis startat. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att produkten lever upp till de krav som kan ställas på moderna HR-system idag, inte minst med koppling till datasäkerhet. 

Motiverat av målet att skapa en överlägsen användarupplevelse för såväl HR, chefer och medarbetare, har CatalystOne även under året som gått fokuserat på att förbättra systemets visuella och intuitiva funktionalitet. Eftersom CatalystOnes HR-system har ett omfattande masterdata och processtöd, krävs också en modern enkelhet i dess användargränssnitt. Det ska motivera och kännas underlättande för kunderna att använda ett digitalt systemstöd - det är ju vad digitaliseringen i stor grad går ut på.

 

En växande marknad

Det är ganska enkelt att konkludera att det händer mycket på den nordiska marknaden för HCM-system, både vad gäller utbud och efterfrågan. Marknadens mognadsgrad och fokus på digitalisering inom HR ökar för vart år som går. Som leverantör av HCM-system till nordiska företag med global närvaro, ser vi på CatalystOne fram emot hjälpa många fler verksamheter att nå sina mål via effektiva, strategiska och kvalitetssäkrade HR- och ledarskapsprocesser.

 

 Vill du veta mer om CatalystOnes HR-system? Klicka här!

 

 

Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 12 mars 2019

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!