Employer Branding: Strategier för att attrahera de bästa kandidaterna

Employer branding strategier

Så många som 40 % av de tillfrågade anställda säger i en global undersökning från konsultfirman McKinsey att de överväger att byta jobb inom en snar framtid. Majoriteten av dem som slutat på sina jobb under de senaste två åren kommer inte att återvända till branschen de lämnade, denna trend förutspås fortsätta.

Anställda idag lägger en allt större vikt vid vem de arbetar för än tidigare, allt fler vill också arbeta för en arbetsgivare som har samma inställning till ämnen såsom klimat och DEI (Mångfald, jämställdhet och inkludering). Det ställer i sin tur högre krav på företag att tydligt kommunicera sina värderingar för att attrahera rätt kandidater, employer branding blir alltså allt viktigare.

I det här blogginlägget ska vi titta närmare på vad employer branding är och hur du kan använda det för att hjälpa ditt företag att blomstra.

Vad är employer branding?

Employer branding strategier

Employer branding handlar om hur andra uppfattar ert företag och hur ni lyckas kommunicera er kultur, era värderingar och er vision på ett sätt som gör er till en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och potentiella medarbetare. Det råder hård konkurrens idag och många upplever att det är svårt att rekrytera till mer seniora roller, employer branding är därmed viktigare än någonsin.

En av grunderna i employer branding är att skapa ett tydligt och övertygande budskap om din företagskultur och värderingar. Detta budskap ska matcha potentiella kandidaters behov och ambitioner, samt säga något om varför just ditt företag är rätt arbetsplats – både idag och i framtiden.

En undersökning från Deloitte visar att majoriteten av chefer (94 %) och anställda (88 %) anser att en unik företagskultur är avgörande för ett företags framgång. Undersökningen visar också på ett starkt samband mellan medarbetare som är nöjda och känner sig värdefulla på arbetsplatsen och de som upplever att deras organisation har en stark kultur. Steg ett är därför att fokusera på att bygga upp en bra kultur, för att senare i steg två kommunicera den till omvärlden.

 

Fördelarna med employer branding

Employer branding strategier

En viktig del av ett lyckat employer branding-arbete är att skapa en positiv upplevelse för medarbetarna, vilket i sin tur stärker företagets kultur. Det kan exempelvis handla om att arbeta mot en stödjande och inkluderande arbetsmiljö, erbjuda möjligheter till karriärs- och kompetensutveckling, samla in feedback från medarbetarna via regelbundna undersökningar och sen använda den för att föra verksamheten framåt. Genom att öka insikten om hur medarbetarna mår finns det möjlighet att identifiera områden med förbättringspotential, på så sätt kan företag skapa en bättre upplevelse för medarbetarna och se till att de stannar längre. 

Utöver fördelarna för de anställda finns det också ett nära samband mellan att ha en "människor först"-strategi och ökad framgång för företaget. En studie från Gallup visar att företag som prioriterar sina anställdas välmående också tenderar att ha högre tillväxt, bättre kundnöjdhet och ökat engagemang bland medarbetarna. Faktum är att medarbetare som är engagerade och nöjda med sitt jobb är både mer produktiva och mer benägna att stanna kvar. Detta leder i sin tur till att de anställda vill stödja din strategi för employer branding och hjälpa till att sprida budskapet om ditt varumärke.

Med ett starkt varumärke har man som arbetsgivare också fördelen i form av enklare rekrytering och minskade rekryteringskostnader. Kandidater är mer benägna att söka sig till företag med ett positivt rykte och ett starkt varumärke. Det kan också hjälpa till att attrahera passiva kandidater som inte aktivt söker nytt jobb, men som potentiellt är öppna för nya möjligheter om ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke närmar sig dem.

 

Integrera employer branding i rekryteringsstrategin

Employer branding strategier

För att framgångsrikt bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att redan från start inkludera budskapet i dina rekryteringsstrategier. Att vara tydlig redan från start ger dig möjlighet att rekrytera anställda som kommer att passa bra in i företaget. Här är tre tips på hur du kommer igång:

 • Definiera vad employer branding är för er
  Det första du behöver göra för att inkludera employer branding i dina rekryteringsstrategier är att definiera ert varumärke som arbetsgivare. Det här handlar om att definiera er företagskultur, värderingar och vision, i skrift. Fundera över vad som skiljer ert företag från andra i samma bransch och försök att inkorporera det i beskrivningarna av företaget. Att ha den informationen samlad hjälper er att skapa ett konsekvent budskap och image för ditt företag, som du kan använda för att attrahera de bästa kandidaterna.

 • Skapa innehåll som fokuserar på medarbetarna
  Ett annat sätt att inkludera employer branding i rekryteringsstrategin är att skapa innehåll som fokuserar på de anställda. Det kan exempelvis vara berättelser från anställda om hur det är att jobba hos er, filmer om företagets kultur eller bilder från interna evenemang. Innehåll som detta låter potentiella kandidater få en inblick i företaget och hjälper dem att förstå dina värderingar och din kultur.

 • Använd sociala medier

  Sociala medier är ett bra sätt att nå potentiella kandidater på samtidigt som du visar upp ditt varumärke. Använd innehållet du skapat och sprid det på plattformar såsom LinkedIn, Twitter och Instagram för att dela information om din företagskultur, värderingar och uppdrag. Här kan du också dela foton eller videos som visar kontoret, personalen och företagsevenemang för att ge kandidaterna en känsla av hur det är att arbeta på ditt företag.

När Freyr Battery, ett av Norges snabbast växande företag inom det gröna skiftet, hamnade i en situation där de behövde rekrytera hundratals anställda till sin nya batterifabrik i Norge bestämde de sig för att ta till ett innovativt tillvägagångssätt. Där de flesta företag kanske bara skulle spendera 5 % av sin rekryteringsbudget på employer branding, beslutade Freyr att öka detta till 50 % för att säkerställa att de presenterade sig själva på rätt sätt för rätt kandidater. Du kan läsa mer om deras anställningsstrategier i detta on- demand webinar.

Employer branding tips

Employer branding strategier

Här är några tips som kan hjälpa er att börja nyttja fördelarna med employer branding och få en fördel i konkurrensen om de anställda.


 • Var ärlig och autentisk! Potentiella anställda kommer att märka om du inte är sanningsenlig och kommer då att tappa intresset. Se till att ditt budskap är konsekvent och genuint, eftersom detta kommer att bidra till att skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet.

 • Se till att hålla er uppdaterade på trender och ny teknik. Genom att följa omvärlden och vara lyhörd för förändringar får du möjlighet att hela tiden hålla koll på att din strategi för employer branding är effektiv och fungerar. Du bör också se till att du använder rätt kanaler för att kommunicera med potentiella anställda, eftersom detta kommer att hjälpa till att maximera räckvidden för ditt budskap. 

 • Se till att skapa en positiv och välkomnande miljö för potentiella och nya medarbetare. Detta kan göras genom att ge en bra onboarding och se till att allaanställda har tillgång till de resurser de behöver för att lyckas i sitt arbete.

 • Se till att ta in feedback från de anställda på, ta det sen på allvar och överväg att implementera de förändringar de föreslår.


Om du vill ha mer inspiration kring hur man lyckas med employer branding så se till att ta del av vårt on-demand webinar Freyr Battery: recruiting and onboarding for the green transition. Det här är en del av vår webinarserie " Tackling the talent crisis: 3 sessions to inspire your recruiting and retention strategies for 2023".

Øystein Kjelling

Øystein Kjelling, 22 februari 2023

Øystein jobbar som digital marknadsföringsspecialist på CatalystOne. Han har en bakgrund som copywriter och marknadsförare inom olika sektorer. Øystein är mån om digitala trender, god kommunikation och har en nära relation med HR.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!