Här är de 5 största trenderna för HCM-system i Norden

HerbertNathan & Co presenterade nyligen landskapet för HCM-system i Sverige och resten av Norden, och här är de 5 största trenderna varje HR-direktör borde veta.

AdobeStock_80435789.jpeg

 1. Digitalisering
  Detta borde inte komma som en överraskning för någon. HR är en viktig drivkraft för förändringshantering, särskilt nuförtiden när organisationer måste utvecklas kontinuerligt. Effektiva arbetsprocesser, digitala arbetsflöden och enkel tillgång till information gör det möjligt för HR-teamet att ägna mer tid till att utveckla chefer, medarbetare och organisationen i sin helhet. Digitala systemstöd för Performance management, kompetensutveckling och pulsundersökningar är exempel på verktyg för att stötta högre engagemang. Den data som blir lagrad i HR-systemet kan användas som grund för analyser och stöd för affärsbeslut. För att kunna vara konkurrenskraftig måste verksamheter hålla sig uppdaterade över vilka kompetenser de har och om de har rätt kompetens för framtida behov.

 2. Molnet som leveransform
  En molnbaserad systemlösning minskar den tidsinvestering som krävs för att implementera en HCM-lösning. Det minimerar också den tid som krävs för att uppdatera och administrera själva systemet. Från ett kostnadsperspektiv tenderar molnlösningar att ha en tydlig och förutsägbar prissättningsmodell. CatalystOne rekommenderar att du också tar hänsyn till kostnaden för konfiguration: ta reda på hur enkelt systemet ifråga är att konfigurera och/eller bygga på med fler typer av processtöd allteftersom din verksamhets behov utvecklas över tiden. Även om en molnbaserad lösning innebär en låg grad av underhåll, är det viktigt att ha en intern resurs som kan säkerställa optimal användning av systemet i din organisation när exempelvis nya systemversioner släpps. Eftersom många leverantörer släpper 2-4 nya versioner varje år, det är bra att hålla sig ajour med ny funktionalitet och systemförbättringar.

 3. Teknikutveckling skapar nya system och förbättrar befintliga 
  Automatisering för arbetsflöden och inbyggda kontroller blir den nya standarden. Maskininlärning och artificiell intelligens (AI) har börjar hitta sin väg till HCM, och denna trend förväntas ta alltmer utrymme de kommande åren. Mobila lösningar och förbättrade användargränssnitt kommer att påverka hur och var HCM-lösningar används och samtidigt kan man förvänta sig att helt nya system och applikationer kommer lanseras i snabb takt.

 4. Fler globala aktörer på den nordiska marknaden
  Digitaliseringen möjliggör en högre grad av global verksamhet och vi ser vi samtidigt en växande andel globala HCM-systemleverantörer på den nordiska marknaden. Särskilt för ”mid market” kommer vi att se en större mängd globala leverantörer. Av de globala aktörerna som tidigare fokuserat på Talent management har många utvidgats till att erbjuda stöd för centrala HR-processer, såsom HR Masterdata. Detta för att kunna samla all viktig data kopplat till de anställdas anställningscykel.

 5. Självbetjäning / Self service
  Eftersom allt fler HCM-system är molnbaserade och mobil användning blir allt vanligare är dagarna då självbetjäning begränsades till grundläggande kontaktuppgifter över. Många HCM-system erbjuder nu en bred självbetjäningsfunktionalitet, och leverantörer investerar i att utveckla användarvänliga gränssnitt för detta. Den nya databeskyddsförordningen (GDPR) kommer att förändra hur personuppgifter hanteras och detta kommer också att påverka hur självbetjäningslösningar utformas.
Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 04 december 2017

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!