• You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR blogg /
  • CatalystOne Solutions och TalentAdore ingår strategiskt partnerskap för sömlös överföring av medarbetardata

CatalystOne Solutions och TalentAdore ingår strategiskt partnerskap för sömlös överföring av medarbetardata

CatalystOne-TalentAdore-Partner-news

Pressrelease - Stockholm, Sverige, 15 August 2023

CatalystOne Solutions, en av de ledande leverantörerna HR-system i Skandinavien, och TalentAdore, skapare av den innovativa Candidate Engagement & Recruitment-plattformen  TalentAdore Hire, ingår ett strategiskt partnerskap i syfte att tillhandahålla kunder en sömlös överföring av medarbetardata mellan de bägge systemen. Denna nya tekniska integration kommer göra det möjligt för organisationer att optimera sina arbetsflöden för såväl rekrytering som onboarding.

Integrationen kommer att möjliggöra säker och effektiv överföring av personaldata, från TalentAdore Hire till CatalystOnes omfattande HR-systemsvit. Detta integrerade dataflöde innebär att manuell datainmatning inte längre behövs, det blir betydligt mindre administrativt arbete och personaldatan håller högre kvalitet.

Inom kort finns det planer på att kombinera TalentAdore Hires banbrytande AI-algoritmer med personaldata från CatalystOnes HR-lösning, för att ge kunderna djupare insikter i sin personalstyrka och möjlighet att optimera sina strategier för rekrytering.

Avtar Jasser, VD för CatalystOne Solutions, kommenterar:  "Vi är mycket nöjda över samarbetet med TalentAdore för att kunna förse våra kunder med en tätt integrerad lösning som möjliggör sömlös överföring av personaldata. Detta samarbete kommer att ge HR-personal möjlighet att fatta mer informerade datadrivna beslut, förbättra medarbetarupplevelsen och bidra till att minska manuell administration."

Saku Valkama, VD och medgrundare av TalentAdore, tilläge: "Vårt partnerskap med CatalystOne Solutions representerar en betydande milstolpe i vårt uppdrag att leverera banbrytande lösningar för kandidatengagemang och rekrytering. Genom att integrera våra plattformar kan vi erbjuda organisationer en helhetssyn på deras talangdata, över system, och därigenom ge dem möjlighet att attrahera, engagera och utveckla de bästa talangerna. Snäva integrationer är svaret på det ökande behovet av prediktiv analys."

Partnerskapets främsta fördelar är följande: 

  1. Effektivisering: Eliminering av manuell datainmatning och minskning av administrativa bördor gör det möjligt för HR-team att fokusera på mer strategiska initiativ.
  2. Förbättrad datasäkerhet: Genom att automatisera överföringen av personaldata från rekryteringssystem till HR-system kan organisationer minska datafel och säkerställa konsistens mellan systemen (Single Source of Truth).
  3. Talent management från anställning till pensionering: Integrationen gör det möjligt för organisationer att optimera hela medarbetarresan från talangförvärv, onboarding, prestationshantering och karriärutvecklingsprocesser.
  4. Personalinsikter: Konsoliderad personaldata förser organisationer med omfattande analys- och rapporteringsmöjligheter för datadrivet beslutsfattande.

Partnerskapet mellan CatalystOne Solutions och TalentAdore kännetecknas av ett gemensamt engagemang för innovation, kundfokus och att driva digital transformation inom området HR-tech. Båda företagen är entusiastiska över potentialen som detta samarbete har för att revolutionera hur organisationer hanterar sina talanger.

För mer information om CatalystOne och TalentAdore, besök CatalystOne.com eller TalentAdore.com


Om CatalystOne Solutions:

CatalystOne Solutions är ett snabbväxande SaaS-företag som specialiserar sig på HCM-mjukvara som kan lyfta och omvandla HR från personaladministration till en strategisk HR-funktion, genom att använda automation och digital HR för processer som HR-masterdatahantering, prestationshantering, talanghantering och lärande management.


Om TalentAdore Hire:

TalentAdore Hire är en avancerad plattform för kandidatengagemang och rekrytering som använder AI-driven teknologi för att förbättra rekryterings- och kandidatupplevelsen. Genom ett personligt, transparent och datadrivet tillvägagångssätt gör TalentAdore Hire det möjligt för organisationer att attrahera, engagera och utveckla topptalanger. Att lägga den mänskliga touchen till rekryteringen lönar sig. När jobbkandidater känner sig hörda och får mänsklig värme kommer upp till 70 % av dem att rekommendera anställningsföretaget till sina sociala kretsar.

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 15 augusti 2023

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!