6 sätt att stärka HR-funktionens värde för en VD

Vad gör de HR-funktioner som har givits tydligt mandat från ledningen, och vad krävs för att nå dit?
Vi listar 6 tips som kan hjälpa dig att förstärka HR-funktionens värde från en VD’s perspektiv. 

6-satt-att-starka-HR-funktionens-varde-för-en-vd


För en tid sedan gjordes en undersökning bland ett stort antal företagsledare runt om i världen. Undersökningen visade att många av dessa ledare har uppfattningen om att HR är den minst strategiska funktionen i verksamheten. Denna typ av värderingar utgör såklart en rejäl utmaning för HR-avdelningar runt om i världen, som outtröttligt strävar efter att öka värdet på sin verksamhet och driva den framåt.

Även om det har hänt en hel del bara de senaste 1-2 åren, där HR inom allt fler organisationer har ett mycket starkt förtroende hos ledningen, finns det bevisligen en hel del HR-funktioner som arbetar i motvind.

Vad gör de HR-funktioner som har givits tydligt mandat från ledningen, och vad krävs för att nå dit?

Nedan listas 6 tips som kan förstärka HR-funktionens värde från en VD’s perspektiv:


Nätverk – skapa relationer utanför HR

Tempot är nästan alltid pressande högt för HR, med fokus på olika talent management-aktiviteter och årliga interna HR-processer. HR har samtidigt mycket att vinna på en ökad prioritering av att bygga upp sitt interna organisatoriska nätverk. Detta kommer inte bara att öka dess närvaro som en affärsnära funktion, utan leder även till en större förståelse för behoven hos olika funktioner inom företaget. Att alliera sig med andra funktioner, där exempelvis marknadsavdelningen kan bli en värdefull partner till HR, är andra knep som kan stärka dess position.


Ett modernt förhållningssätt till budgetering och planering

Ungefärliga budgetar och initiativ utan tydlig koppling till affärerna, är av lågt intresse för dagens typ av ledning. Verksamhetens olika funktioner förväntas i allt högre grad kunna motivera planer och tillhörande budgetar utifrån affärsdrivande skäl och ändamål. HR utgör inget undantag. Utöver att rapportera budgetar, måste HR också effektivt kunna prognostisera och presentera nytta med olika investeringar. Genom förmågan att presentera hårda fakta till ledningen, öppnas möjligheten till starkare förtroende för HR-avdelningen och dess arbete.


Använd data för att förutspå kommande utmaningar

Marknadsförare har länge använt data för att förutsäga kundernas beteende och baserat på dessa sätta strategier för att maximera avkastningen. Likaså arbetar finans efter data för att prognostisera och agera utifrån trender. För HR’s del är tekniken nu mer utvecklad och tillämpningsbar än någonsin. Detta ger HR en rad verktyg till sitt förfogande för att bla. förutse talangbehov, kritiska brister och risker och därifrån anpassa verksamheten. En VD räknar med att en strategi bygger på en grund av fakta. Data kan erbjuda detta. HR bör därför, om inte redan skett, övergå från reaktiv till proaktiv. Detta genom att med hjälp av dagens teknik effektivt förutsäga framtida utmaningar och anpassa sina strategier därefter. (Läs mer om HR-data och analyser)


Skapa en effektiv och konkurrenskraftig företagskultur

Genom att noggrant välja verksamhetens medarbetare, är HR ansvarig inte bara för samla ihop en arbetsstyrka som har rätt talang och kompetens, men för att skapa hela företagskulturen. Strategiska HR-funktioner lägger kulturell passform i centrum för sina förvärvsprocesser för att såväl locka nya talanger som för att behålla verksamhetens viktigaste nyckelpersoner. Genom att ägna stor uppmärksamhet åt företagskulturen, kan HR bygga en arbetsstyrka som står sig stark och konkurrenskraftig, med talanger som driver verksamheten framåt. (Läs om raketbolaget som gick från 0 till 530 anställda på ett år – med hjälp av en vinnande personalstrategi)


Gör den teknologiska innovationen till HR’s motor

Innovation är för de flesta bolag ett positivt slagord och drivkraft. En VD för ett sådant bolag har en strävan om att innovation ska genomsyra hela verksamheten. Detta ger en utomordentlig möjlighet för HR att göra företaget till ett framstående bolag. Oavsett om det handlar om att utnyttja modern teknik för medarbetarutveckling, kvalitetssäkrad data, kulturarbete eller effektivisering av interna processer, har HR fler möjligheter än många andra funktioner att påverka verksamhetens innovationsgrad. Genom strategiskt HR-arbete med teknikens hjälp, kan HR visa för både interna och externa intressenter att de är en verksamhet i framkant.


En effektiv organisation – med fokus på affärerna

Genom tillgängliga verktyg kan HR till stor grad påverka effektivitetsnivån inte bara för sin egen funktion, men också för medarbetare och chefer. Genom att utveckla och förenkla interna processer med hjälp av dagens teknik och verktyg, frigörs värdefull tid som istället kan ägnas åt direkt affärsrelaterade uppgifter. Denna typ av interna effektivisering kan ganska snabbt påvisa positiva effekter – något som är av en lednings högsta intresse. (Läs om bolag som uppnått en effektivare arbetsvardag med bättre kvalitet och resultat)


Vill du läsa mer om hur modern teknik kan stärka din HR-funktion? Klicka här!

Lycka till!

Om du vill lära dig mer om hur vi kan automatisera dina HR-processer, stödja arbetsflöden och säkra dina anställdas data, kan du börja ladda ner vår gratis e-bok här nedan! 

Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 29 februari 2016

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!