2023 - Ett onormalt och krävande år för HR

AvtarJasser_CatalystOne_portrait (kopia)

De senaste tre åren har varit onormala för hela världen, och långt ifrån vad vi föreställde oss år 2019.  Pandemin påverkade våra liv dramatiskt år 2020 och 2021, och år 2022 dominerades av kriget i Ukraina. Parallellt med detta har HR-branschen mötts av nya utmaningar till följd av förändringarna i världen, och detta kommer fortsätta även år 2023. 

Inflation och höga strömpriser gör att allt fler har svårt att finansiera levnadsstandarden de tidigare haft. Arbetstagares förväntningar till löneökningar år 2023 kommer därför bli ovanligt höga. Samtidigt kämpar de flesta företag med ökade kostnader, och kommer därför inte ha möjlighet att möta dessa förväntningar. Allt detta sker samtidigt som det är låg arbetslöshet och brist på arbetskraft hos arbetsgivarna, något som kommer göra det ännu mer utmanande att behålla arbetstagare framöver. 

Det ökande behovet för kompetens som de flesta företag upplever kommer leda till att HR måste investera mer tid och resurser på att stärka kompetens i en tid där den ekonomiska situationen för de flesta är försvagad av nedgången i den globala ekonomin. Den instabila ekonomiska situationen, hög inflation och höga energipriser kommer tvinga många organisationer att nedbemanna. Detta påverkar både de som förlorar jobbet och attityden hos de som blir kvar. 

Vi ser också en ökande skillnad mellan arbetstagarnas och chefernas önskemål kring arbetsplats och produktivitet. Majoriteten av arbetstagare vill behålla flexibiliteten kring hemmakontor som de vant sig till under pandemin. Cheferna har däremot en önskan om att deras team ska vara på kontoret, åtminstone några dagar i veckan. 

En rapport från Microsoft visar att 87% av arbetstagarna anser sig vara produktiva, medan bara 12% av cheferna anser det samma om arbetstagarna. 

Detta ger oss en föraning om att HR-chefer bör förbereda sig på ett utmanande år. 

Här är två råd jag tror kan hjälpa dig att prioritera rätt i denna osäkra tid:  

För det första är det viktigt att fokusera på människorna - ha ett "People First"-perspektiv när det är svåra tider. De flesta arbetstagare är i en svår ekonomisk situation. De förväntar sig att arbetsgivaren ska ha förståelse för detta och bistå i så hög grad som möjligt. Här är några punkter som kan hjälpa dig att hålla människorna i fokus:  

 • Om du måste göra nedskärningar, gör det på ett humant sätt. Använd inte "Twitter-metoden".

 • Varje ändring i riktlinjer för arbete på distans bör förankras i en sund balans mellan medarbetarna och organisationens behov. HR-processer och teknologi bör vara engagerande nog till att medarbetarna har ett varmt och gott intryck av organisationen i slutändan. 

 • Se till att dina chefer klarar av att ge feedback och stöd till sina team, både i vardagen och i mer formella processer som medarbetarsamtal understöttat av engagerande teknologi. 

 • Din ledarstrategi för utbildning och teknologi bör täcka organisationens behov och samtidigt möta varje enskild medarbetares behov. 

 • Onboarding- och offboarding bör ge dina medarbetare en god upplevelse, oberoende av om personen är på väg in eller ut av organisationen. 

 • Och det är viktigare än någonsin att regelbundet mäta medarbetarnas nöjdhet för att kunna identifiera om det finns behov för förändring och justering. 

För det andra (som vi har lärt oss under pandemin) är operationell HR strategisk. Det betyder att du inte kan bygga tillit i organisationen utan att den operationella delen av HR är digitaliserad och fungerar sömlöst. Du är beroende av hög kvalitet på masterdata, både för att kunna stödja HR-processer och hela IT-landskapet för identitets- och åtkomstadministration. Här är några exempel på hur digitaliserad HR kan bidra med strategiskt stöd till organisationen: 

 • Kompetenshöjning, kompetensändring, nedskärningar och organisationsändringar kräver att du har masterdata med hög kvalitet. 

 • Budgetprocesser blir mer grundläggande och omfattande när den globala ekonomin är oförutsägbar. 

 • Din CFO kommer efterfråga exakta data om dina medarbetare och vad de får utbetalt för att kunna sätta upp en normal budget och en budget för värsta tänkbara scenario. 

 • Din CIO kommer ägna mer tid åt att strypa software-utgifterna, och förväntar sig att du kan tillhandahålla uppdaterad masterdata för att minimera antalet licenser och automatiskt ta bort licenser som inte längre är i bruk. 

 • Din CIO kommer förvänta sig att du använder HR-teknologi som enkelt kan integreras i det övriga IT-landskapet så att identifiering och åtkomstadministration (IAM) kan automatiseras för att minimera kostnader, öka datasäkerheten och främja den operationella effektiviteten för både HR och IT. 

Jag är övertygad om att HR och HR-teknologi kommer spela en ännu viktigare roll år 2023 än 2022.  

Jag önskar dig lycka till med att lösa dessa utmanande uppgifterna, och hoppas att några av dessa punkter kan hjälpa dig att säkra framgång i din organisation. Gott nytt år! 

 

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 10 januari 2023

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månatliga uppdateringar från bloggen!