2017 – återblick: En sammanfattning av HR tech-året i Norden

Jag vet inte om det är jag eller industrin generellt, men det känns som att varje år går fortare än året innan – och 2017 var inget undantag. Låt oss stanna upp, ta ett djupt andetag och reflektera över vad vi har fått erfara och vilken utveckling vi har sett i HR-industrin under 2017.

hr-year-2017

Eftersom jag har jobbat med HR tech i över 15 år är det alltid intressant att läsa om vad som förutspås bli viktigt från början av året och sedan jämföra dem mot vad som blivit i slutet av året. Min erfarenhet är att de flesta förutsägelser blir sanna, men allt som oftast tar det mycket längre tid att nå ut än vad marknadsanalytiker initialt förutspår.

Robotarna kommer

I början av året kunde vi läsa mycket om AI (artificiell intelligens), chatbots, normativ analys, engagemangsappar mm. Allt är väldigt spännande, och jag är säker på att vi kommer att få se många bra sätt att ta till sig ny teknologi inom HR tech. Men, startade allt detta inom HR under 2017? Ja, en del skedde då, men det finns andra dominerande HR tech initiativ än AI som har hållit HR chefer fullt sysselsatta under detta året, och troligtvis kommer att hålla dem fullt sysselsatta under ett flertal år till framöver.

Molnet har (äntligen) blivit standard

Ingen av dessa framtidstechtrender som nämns ovan har hållit HR-avdelningar i Norden så sysselsatta som en del grundläggande problem som funnits i ett flertal år redan. Vi har helt klart sett att detta varit på väg, men under 2017 tog HR techmarknaden en dramatisk vändning från att tidigare ha haft uppdelade köpmönster av en blandning av on-premise och molntjänster, till en stabil uppgång av moln-baserade Human Capital Management (HCM) system. Nästan ingen köpte on-premise HCM system under 2017. Nästan ingen köpte HCM system kombinerade med lön. Marknaden ser ut att enhälligt ha beslutat sig för att HR tech är bäst när det är moln-baserat och HCM mjukvara och lönesystem är två separata system. Globala analytiker har förutspått detta under många år, och nu har det äntligen hänt under 2017.

Tack Bryssel!

Den viktigaste drivkraften för HR tech dessa dagar kommer från Bryssel. GDPR (General Data Protection Regulation) har helt klart lyft HR tech investeringar högre upp på många företags prioriteringslista. Ledningsgrupper och styrelser i de flesta bolag har förstått de allvarliga konsekvenserna av att inte efterleva dessa lagar, och de har bett HR och IT att prioritera teknologiinvesteringar för att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. GDPR har givit HR chefer en starkare position att få godkännande av “business case” för investering i HR tech. Jag kan nästan gå så långt som att säga att GDPR har gjort investeringsgodkännande “lätt som en plätt”.

Med GDPR har incitamentet att bli kompatibel kanske mer varit en piska än en morot, men vi ska inte glömma att det finns andra stora fördelar med att vara kompatibel mer än att bara undvika böter. Företag borde omfamna denna process och uppskatta möjligheten att verkligen städa upp. Säga hej då till ineffektiva processer, gammal data och riskfylld dokumentationshantering and säga välkommen till värdefulla HR analyser, datasäkerhet och en mer strategisk HR funktion – allt detta som också skapar en attraktiv och modern arbetsgivare för framtida anställda.

IT ❤️Core

HR, som inkluderar säker och effektiv hantering av persondata, processtöd för onboarding/offboarding och välfungerande integrationer med andra IT-system har varit det mest önskade inom IT för moderna HR-chefer under 2017. Och HRs största supporter i allt detta har varit CIO. IT är beroende av uppdaterad HR-data för identitetshantering relaterat till hela IT-infrastrukturen. På grund av starkt ökat datasäkerhetshot, är identitetshantering högst upp på prioriteringslistan hos CIOs och de litar fullt ut på att HR ska få det att fungera.

Var de förutspådda analyserna för 2017 felaktiga? Nja, det beror på vilket perspektiv du har. Om du tittar på vad de flesta HR chefer faktiskt la sin tid på hade analytikerna fel. Men, analytikerna hade troligtvis rätt om du ser på de trender som startade under 2017 och som, med stormsteg, kommer att ta plats under de kommande åren.

Vad kan vi förvänta oss från 2018? (Tips: robotarna kommer…) Ja, det är ett ämne för en annan blogg.

Gott nytt år!
 

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 28 december 2017

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månatliga uppdateringar från bloggen!