5 omkostningsreducerende HR-strategier i 2023

AdobeStock_171826371_small

2023 vil uden tvivl give nye udfordringer for HR-afdelinger. Økonomiske udsving, som stigende inflation og høje energiomkostninger, lægger pres på både virksomheder og ansatte. Det betyder, at både omkostningskontrol og -reduktion bliver opprioriteret. Et emne, der også blev dækket i et blogindlæg fra vores administrerende direktør Avtar Jasser i begyndelsen af året.

I dette indlæg diskuterer vi fem centrale HR-strategier, der kan hjælpe organisationer med at kontrollere omkostningerne og samtidig forbedre medarbejdernes engagement, fastholdelse og generelle præstationsniveau. 

1. En People First-tilgang

AdobeStock_559122056_crop

En People First-tilgang er en nøglestrategi, du kan implementere inden for alle aspekter af HR og ledelse. Hold medarbejderne i fokus, vis vejen med en menneskelig tilgang, sørg for, at behovene bliver opfyldt, og at medarbejderne får en god oplevelse.

Tænk på en People First-tilgang som et middel til at imødegå tendenser som bl.a. "The Great Resignation", hvor mange medarbejdere siger op, ofte på grund af de økonomiske og sociale forandringer i kølvandet på COVID-19, og "Quiet Quitting", hvor medarbejdere forlader jobbet i al stilfærdighed på grund af en ulmende utilfredshed.

At lede med en autentisk, smidig og empatisk tankegang og være støttende over for medarbejderne er nøglen til at holde på dem – hvilket igen er vigtigt for at holde din organisation på et stabilt grundlag og undgå unødvendige omkostninger. En nylig undersøgelse fra Gartner – Gartner HR Top Priorities 2023 – viste, at "lederskab og ledereffektivitet" var topprioritet for 2023 og blev vurderet som en prioritet af 60 % af HR-lederne.

Ud over fordelene for medarbejderne er en People First-tilgang også tæt forbundet med øget succes for virksomheden som sådan. En undersøgelse fra Gallup viser, at virksomheder, der prioriterer medarbejdertrivsel, har en tendens til at have højere indtjening samt forbedret kundetilfredshed og medarbejderengagement.

Kort sagt vil People First-tilgangen og en klar støtte til medarbejderne resultere i langsigtede omkostningsbesparelser samt øget produktivitet og styrket moral.

Læs vores tidligere indlæg for at få flere råd om People First.

 

2. Prioriter performance management og læring

AdobeStock_428160980_crop

Performance management og læring til opkvalificering og udvikling af dine medarbejdere bliver også vigtigt fremover. Ser vi på softwarevirksomheden Adobe og fødevaregiganten Cargill, har de opnået succes med markante forbedringer i både fastholdelse og inddragelse af medarbejderne gennem implementering af mere fleksible og vedholdende tilgange til performance management.

Adobe rapporterede, at medarbejderfraværet faldt med hele 30 % kort efter indførelsen af en mere fleksibel tilgang til performance management. På samme måde fortalte Cargill, at 70 % af deres medarbejdere følte sig mere værdsatte takket være regelmæssige statusmøder eller check in-møder med deres ledere.

Fastholdelse og udvikling af talent internt er afgørende for enhver organisation, for det bidrager til, at virksomheden har den rette ekspertise til at imødekomme nuværende og fremtidige behov. Men talent- og kompetenceudvikling kræver struktur og systematisk opfølgning fra både HR- og ledelsesteams.

For at opnå succes bør virksomheder derfor overveje at implementere en strategi for performance management, der inkluderer regelmæssige check in-møder, klare præstationsforventninger samt muligheder for vækst og udvikling. 


Har medarbejderne udsigt til opkvalificering og faglig udvikling kan det derudover hjælpe med at fastholde toptalenter og tiltrække nye medarbejdere, hvilket reducerer dine ansættelsesomkostninger. 


Disse initiativer vil ikke alene spare penge i det lange løb, men også skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og motiverede til at bidrage med det bedste, de kan levere. Ved at fokusere på performance management og opkvalificering kan organisationer høste fordele som fx øget produktivitet, styrket engagement, reducerede omkostninger og bedre fastholdelse.

Du kan finde mere information på vores sider om Continuous Performance Management og Competence & Learning.

 

3. Fokus på employer branding og medarbejderengagement

AdobeStock_542884826_crop

At tiltrække og fastholde toptalent er en udfordring, som mange organisationer står over for i dagens konkurrenceprægede miljø. Employer branding og medarbejderengagement er afgørende elementer, hvis du vil løse denne udfordring og opnå succes med både fastholdelse og rekruttering. 

At have en stærk strategi for employer branding er central, når du skal tiltrække, udvikle og fastholde talenterne. Det kræver en klar profilering af din virksomheds kultur og værdier, og hvordan de flugter med potentielle medarbejderes behov og mål. 

Gennem feedback fra medarbejderne kan arbejdsgiveren få værdifuld indsigt, der kan bruges til at udvikle forbedringer, som vil gavne både organisationen og medarbejderne. Derudover kan medarbejderfeedback også bruges til at identificere områder, hvor der kan foretages omkostningsbesparelser, eller hvor processer kan forbedres for at opnå større effektivitet.

Udførelse af regelmæssige pulsundersøgelser giver fx organisationer mulighed for at forstå, hvordan medarbejderne har det, og identificere forbedringsområder. Ved at handle aktivt på denne feedback kan virksomheder forbedre medarbejdernes oplevelse og øge raten for fastholdelse.

 

4. Vær opmærksom på forandringstræthed

AdobeStock_303768902_crop

For at tackle de hastige skift i forretningsmiljøet og på deres markeder har mange virksomheder været nødt til at implementere ændringer i deres organisation og strukturer. Forskning viser imidlertid, at medarbejderne med tiden bliver mere og mere trætte og resistente over for disse ændringer.

I 2016 viste Gartner Workforce Change Survey, at 74 % af medarbejderne var villige til at ændre arbejdsadfærd for at understøtte organisatoriske ændringer, men det tal faldt til 38 % i 2022. Det er en klar indikation af, at medarbejderne er ved at blive trætte af konstante forandringer og bliver resistente over for dem.

Forandringstræthed kan have en negativ indvirkning på engagement, produktivitet og endda omsætning. Det kan også forhindre, at du får succes med vigtige organisatoriske ændringer.

Til at løse det anbefaler vi, at du klart kommunikerer fordelene ved ændringerne til dine medarbejdere og afsætter støtte og ressourcer til at hjælpe dem med at tilpasse sig ændringerne. Regelmæssige check in- og 1:1 møder kan hjælpe medarbejderne med at føle sig støttet og værdsat under og efter overgangen.

Hvis du er interesseret i at lære mere om dette emne, anbefaler vi vores on-demand-webinar “All change again – are your employees suffering “change fatigue”?” 

 

5. Automatiser processer og brug digitale HR-systemer

AdobeStock_232955870_crop

HR-afdelinger står over for et stigende pres for at forbedre både effektiviteten og datakvaliteten. En løsning på denne udfordring er at indføre digitale HR-systemer og -processer. En digitaliseret HR-funktion med sikre HR masterdata af høj kvalitet er afgørende for operationel HR.

Når informationer gemmes i flere forskellige systemer, og datakvaliteten er lav, kan opgaverne blive unødigt tidskrævende. Med stigende arbejdsbyrder og modstridende prioriteter er der desuden øget risiko for, at analyser og rapporter bliver mindre pålidelige. Dårlig datakvalitet og mangel på pålidelige analyser vil gøre det svært at tage strategiske, faktabaserede beslutninger. Med dårlig datakvalitet og -rapportering risikerer du desuden at træffe forkerte beslutninger, hvilket igen kan have unødige (og sandsynligvis dyre) konsekvenser.

Indførelse af digitale HR-løsninger kan hjælpe med at undgå den type af problemer. Ved at centralisere HR-data og automatisere processer kan digitale HR-løsninger forbedre datakvaliteten og -nøjagtigheden samt øge effektiviteten. Derudover vil andre afdelinger, takket være et mere sikkert flow af HR-masterdata, få de pålidelige data, de har brug for til budgettering, licensering samt sikkerhedsadgang og -administration. 

Digitale HR-løsninger kan også styrke beslutningsgrundlaget ved at give indsigt i medarbejderdata i realtid. Det kan hjælpe ledere med at identificere trends og mønstre og med at træffe mere velbegrundede beslutninger om talentstyring, rekruttering og fastholdelse. 

 

Konklusion 

Sammenfattende kan vi sige, at 2023 tegner til at blive endnu et udfordrende år for HR med øget fokus på omkostningskontrol og -reduktion.

Ved at vælge en "People First"-tilgang, implementere digitale HR-løsninger, prioritere performance management og læring samt udvikle en fleksibel arbejdskultur bliver organisationer bedre i stand til at styre omkostningerne og forbedre medarbejdernes engagement, fastholdelse og generelle præstationsniveau.

Hos CatalystOne anerkender vi vigtigheden af omkostningseffektive HR-strategier, og vi er her for at hjælpe organisationer med at navigere sikkert igennem årets udfordringer. Vi anbefaler, at du holder nøje øje med disse strategier og sørger for, at de er en del af dine HR-planer for 2023. Ved at indføre disse strategier vil du hjælpe din organisation med at holde sig på en stabil kurs og blive bedre positioneret til at udvikle sig og trives hen over året


 

Øystein Kjelling

Øystein Kjelling, 23 februar 2023

Øystein er digital marketing specialist hos CatalystOne. Han har en baggrund som copywriter og marketing specialist på tværs af forskellige sektorer. Øystein er optaget af digitale trends, god kommunikation og har et tæt forhold til HR.

Få månedlige opdateringer fra bloggen