Hvad er OKR?

glossary_se_okr_463896355

OKR er en forkortelse for Objectives and Key Results, en metode til at sætte mål og følge op på resultater på en struktureret måde. OKR-metoden er meget brugt i virksomheder og organisationer til at sætte mål på forskellige niveauer og til at monitorere målopfyldelse.

En OKR består af to dele: Mål og nøgleresultater. Disse to dele hænger sammen i modellen, fordi de er gensidigt afhængige af hinanden. Måling og opfølgning er knyttet til hvert enkelt mål. Målene er det, der skal nås, og nøgleresultaterne er det målbare resultat.


HR-afdelingens ændrede rolle E-bok

HR-termer og forkortelser - Dette er vores HR-ordbog

Uanset om du arbejder med HR og ønsker en genopfriskning, eller du bare er nysgerrig efter HR-terminologi, er dette ordbogen for dig.