Hvad menes med formell kompetanse?

glossary_se_formell_595055627

Formel kompetence henviser til den kompetence, en person har, som er erhvervet gennem et formelt uddannelsessystem og resulterer i et kvalitetssikret certifikat eller eksamensbevis. Formelle kompetencer er en del af en persons realkompetencer, som er summen af de faktiske kompetencer, en person har. Realkompetencer kan være formelle, ikke-formelle og/eller uformelle.


New call-to-action

HR-termer og forkortelser - Dette er vores HR-ordbog

Uanset om du arbejder med HR og ønsker en genopfriskning, eller du bare er nysgerrig efter HR-terminologi, er dette ordbogen for dig.