Sigma ønskede at indføre en klar HR-IT-strategi for alle Sigma-virksomheder med fælles og effektive digitale processer

Sigma er en af de største privatejede konsulentvirksomheder i Sverige med 5.000 medarbejdere fordelt på 15 kontorer i 5 lande

sigma-heart-co

www.sigma.se

Formål og mål for HR-systeminvesteringen

At indføre en klar HR-IT-strategi for alle Sigma-virksomheder med fælles, effektive og digitale processer.

Sigma Group ønskede en fælles kilde til stamdata med mulighed for at automatisere processer for øget effektivitet, kvalitet, sikkerhed, sporbarhed, GDPR, ISO og kundekrav. Sigmas kompleksitet nødvendiggjorde virksomhedsspecifikke justeringer inden for koncernen for at sikre maksimal forretningsværdi for både koncernen og de enkelte selskaber.

Organisationen har en dynamisk arbejdsstyrke med 25 % udskiftning af personale hvert år. Det kræver meget administrativt arbejde for både HR og IT i håndtering af on- og offboarding. Pandemien stillede også nye krav om reboarding, når personale skulle genansættes.

Sigma ønskede at flytte HR i centrum for digitaliseringen for at styrke medarbejdernes oplevelse af øget konkurrenceevne, løfte arbejdsgiverbrandingen og støtte proaktiv og effektiv ledelse, der giver lederne bedre muligheder for medarbejderstøtte.

 • Reduceret kvalitets- og sikkerhedsrisiko
 • Forbedret sporbarhed og øget support til håndtering af GDPR, ISO og kundekrav
 • Styrkelse af effektiviteten og reduktion af manuelle løsninger
 • Forbedring af medarbejderoplevelsen

 

Dokumentation af en ægte succes

Dette var det første koncernprojekt, som Sigma gennemførte. Involvering fra alle selskaberne gjorde det muligt at etablere kommunikationslinjer, udveksle erfaringer om HR-processer, lære af hinanden og løse kritiske udfordringer.

Ved at implementere en fælles HCM-løsning har Sigma nu et system, der forbinder processer og gør det mere relevant, transparent og let tilgængeligt for alle medarbejdere. Interne undersøgelser viser, at feedback fra lederne er positivt.

I dag arbejder over 300 ledere efter en struktureret proces, der forbedrer både IT-sikkerhed, effektivitet og kvaliteten af lederskabet.

Christian Malmberg

-Nøglefaktorer for succesen har været at få buy-in fra interne interessenter på et tidligt tidspunkt, at udnævne projektledere, der forstår grundlaget for beslutningen, engagement fra styringsgruppen og et godt match med CatalystOne. Det er afgørende at opbygge et stærkt partnerskab med leverandøren, siger Christian Malmberg, CIO i Sigma IT.

 

Væsentlige tidsbesparelser til HR-administration:

50 % mindre tid brugt på onboarding af nye medarbejdere
75 % mindre tid brugt under ansættelsen

40 % mindre tid brugt af IT-afdelingen på HR-relaterede spørgsmål som håndtering af hardware, licenser og abonnementer

Implementeringssuccesen skyldes:

 • God kommunikation og dialog hele vejen
 • Høj prioritet for projektet fra alle parter
 • Stor forståelse fra leverandøren ift. kundekrav og den ekstra kompleksitet af Sigma-opsætningen
 • Stort antal konfigurationsmuligheder i systemet
 • Mange test (i tråd med CatalystOnes projektmetode)
 • Faktabaserede beslutninger og arbejdsmetoder

Dokumentation af succesen:

 1. Ekstra moduler er implementeret efter den første Go-Live, og der er muligvis flere på vej
 2. Selskaber, der endnu ikke er med, beder aktivt om at deltage
 3. Selskaberne diskuterer nye udfordringer med: "Kan vi løse dette ved hjælp af HR4Sigma?"
 4. Opstår der problemer i andre systemer/projekter, sammenlignes de ofte med, hvor godt tingene fungerer i HR4Sigma
 5. "Hvordan klarede vi det før HR4Sigma?"
 6. Et ægte partnerskab udviklet mellem Sigma og CatalystOne

 

Personalet gør en forskel under pandemien

Eva Olsson Sigma-Da pandemien ramte, gjorde systemet det muligt for lederne at bruge tiden på det væsentlige – at tage sig af medarbejderne. De måtte bruge tid på bekymrede medarbejdere, og det var nu muligt på grund af al den information, de kunne få fra systemet – du kan få adgang til præcise medarbejderdata ved tryk på en knap. Det gjorde det også muligt at håndtere midlertidige fratrædelser og drøfte tingene med fagforeninger og medarbejdere. Et andet vigtigt aspekt var reboarding – dvs. processen med at få medarbejderne tilbage. Eva Olsson, seniorprojektleder og forretningsudviklingschef

Med systemet på plads var virksomheden bedre rustet i forhold til de tvungne ændringer, Covid-19-pandemien medførte som fx:

 • Adgang til centraliserede persondata af høj kvalitet
 • Veldefinerede on- og offboarding-processer
 • Hurtig etablering af en reboarding-proces
 • Data gemt det korrekte sted og med et verificeret og dokumenteret formål
 • Med introduktion af arbejdsgange ved alle nu hvor-hvad-hvornår-hvordan-hvorfor

Sigma vandt "Årets HR-systemprojekt" i 2020 - og ved den lejlighed holdt vi et webinar, hvor de fik at dele tip og oplevelser om projektet. Webinaret er optaget og tilgængeligt, følg link under.

ondemand-LI-HR-systemprojekt-DK

 

Udfordringen

Sigma Group havde brug for et HR-system til at reducere manuelle processer og forbedre både sikkerheden og den digitale medarbejderoplevelse. Som international organisation med syv forskellige selskabsgrupper havde Sigma brug for en fælles og alligevel virksomhedsspecifik løsning. De forskellige selskaber havde unikke behov og høje krav til kvalitet, fleksibilitet, hurtige beslutninger og justeringer – det hele på én gang.

Løsningen

Som første tiltag på tværs af koncernen og med involvering af over 300 ledere har Sigma udviklet et fælles fundament med fleksibilitet til selskabernes individuelle behov og add-ons. I dag arbejder over 300 ledere efter en struktureret proces, der forbedrer både IT-sikkerhed, effektivitet og kvaliteten af lederskabet.

Mål og opfyldelse

Sigma har formået at reducere tiden brugt på HR-administration med 50-75 % (for HR, ledere og lønafdeling) og IT-tid til HR-relaterede spørgsmål med 40 %. Selskaberne i Sigma Group har nu systematiske og gennemtænkte arbejdsgange, der skaber stor forretningsværdi og positivt medarbejderengagement. De systemunderstøttede processer har styrket compliance (GDPR, ISO, IT-sikkerhed, kundekrav), og projektet har forbedret relationerne – både centralt og lokalt – så der nu sker en udveksling af erfaringer, der ikke fandt sted tidligere. Tiltag til forbedringer er blevet lettere at diskutere og implementere med reduceret behov for forandringsledelse og uddannelse.

Nu har vi et fundament at bygge videre på

Ét sæt masterdata med mulighed for at automatisere og effektivisere processer sætter HR i centrum for digitaliseringen

Eva Olsson Sigma

“Vi har reduceret tiden brugt på HR-administration med mere end 50 %, og IT-tiden til håndtering af HR-relaterede sager er reduceret med 40 %. Efter implementering af CatalystOne er den bedste feedback, vi får fra lederne, spørgsmålet: ’Hvordan klarede vi os før?’ Og vi er endda kun lige begyndt."”

– Eva Olsson, forretningsudvikler, Sigma IT

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi vil meget gerne vide mere om din situation og hvordan vi kan hjælpe din organisation med at trives og udvikle sig.

Kontakt os og lad os vise dig, hvordan vi kan hjælpe.