Bæredygtighed og CSRD: Hvad betyder det for HR?

csrd_blog1_618877984

I dagens hastigt forandrende verden, er virksomheder under større opmærksomhed end nogensinde før.
Det handler ikke kun om bundlinjen længere; virksomheder bliver i højere grad også vurderet på deres miljømæssige og sociale indvirkning. Som et resultat af dette nye fokus, har den europæiske union (EU) indført et nyt regelværk som hedder Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der er en udvidelse af kravene om Non-financial-reporting og som vil drastisk forandre hvordan virksomheder rapporterer på deres ESG indsats. Men hvad betyder dette for HR?

Hvad handler CSRD om?

csrd_blog2_209030247

Før vi kan snakke om hvad konsekvenserne er for HR, må vi først have en god forståelse af hvad CSRD er.

CSRD er EU's svar på det voksende krav om gennemsigtighed og ansvarlighed i bæredygtighedsrapportering. Den er skabt for at sikre, at virksomheder giver klare, konsekvente og pålidelige oplysninger om deres indsats på miljø-, social- og ledelsesområdet (ESG). Tænk på det som en måde at adskille de rigtige øko-mestre fra greenwasherne.

Læs mere om CSRD og HR.

Et nøgleprincip i hjertet af CSRD er "double materiality". Dette kræver, at virksomheder undersøger bæredygtighed fra to vinkler: For det første ved at vurdere dens økonomiske virkning og for det andet ved at undersøge, hvordan virksomheden selv påvirker bæredygtighedsspørgsmål.

Eliminering af greenwashing

Et af hovedmålene for CSRD er at sætte en stopper for greenwashing, hvor virksomheder skaber et vildledende billede af deres bæredygtighedsindsats. For at opnå dette introducerer CSRD strengere rapporteringsstandarder og tredjepartsrevisioner, for at sikre nøjagtighed og skabe højere troværdighed. Dette er en reaktion på efterspørgslen fra forbrugere og investorer efter pålidelig information om bæredygtighed. Kort sagt skal CSRD være med til at genopbygge tilliden og give interessenter mulighed for at træffe informerede valg.

CSRD er i alignement med de eksisterende bæredygtighedsrammer som Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og Sustainable Development Goals (SDG'er), og som alle deler det samme mål: At etablere en samlet global tilgang til bæredygtighedsrapportering.

Hvad betyder det for HR?

HR spiller en afgørende rolle i denne nye æra af ESG-rapportering. De har ansvaret for virksomhedens kultur og medarbejders trivsel, hvilket er en af de afgørende dele af CSRD rapporteringen. Med CSRD får HR både et mandat (og en forpligtelse) til at skabe et sundt arbejdsmiljø, men også en unik mulighed for at både sikre at virksomheden er dedikeret til bredere samfundsmæssige og miljømæssige mål.

For mange virksomheder betyder implementering af CSRD et grundlæggende skift i rapportering og drift. Nye systemer, rutiner og interne kontroller er afgørende for at opfylde disse nye krav til bæredygtighedsrapportering. Selvom overgangen kan være udfordrende, er det også en chance for HR-teams til at drive organisatoriske ændringer, der fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed.

Hvorfor er det vigtigt for HR?

HR spiller en afgørende rolle i denne nye æra af rapportering. De er trods alt vogtere af en organisations medarbejdere og kultur. Med CSRD har HR-professionelle en unik mulighed og mandat for at sikre at virksomheden er forpligtet til et bredere samfundsmæssige og miljømæssige mål.

Ud over at direktivet sætter direkte krav til HR-data (se nedenfor), vil HR også spille en central rolle i de operationelle ændringer, som CSRD vil medføre. For mange virksomheder betyder implementering af CSRD et grundlæggende skifte i forhold til rapportering og drift. Nye systemer, rutiner og intern revision er afgørende for at opfylde disse nye krav til bæredygtighedsrapportering. Selvom overgangen kan være udfordrende, er det også en spændende mulighed for HR til at drive organisatoriske forandringer, der fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed.

 

CSRD krav: Lad os kigge nærmere på CSRD

csrd_blog3_321762128

CSRD består af 12 europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering, ved navn European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som dækker miljømæssige, sociale og forvaltningsaspekter. To af disse standarder er generelle, mens de andre fokuserer på miljø-, social- og ledelsesområdet. Disse standarder vil gøre rapporteringen mere konsekvent og gennemsigtig. Derudover skal oplysninger om bæredygtighed indsendes i et standardiseret digitalt format, hvilket gør dataverifikation og sammenligning nemmere.

Hvem bliver påvirket?

CSRD gælder for virksomheder der opfylder 2 af de følgende 3:

 • 40 mio. euro i nettoomsætning.
 • 20 mio. euro i balancesum.
 • Mere end 250 medarbejdere.

Ikke-EU virksomheder med en omsætning på over 150 mio. euro i EU, bliver også påvirket af CSRD, så det er ikke begrænset til EU-baseret virksomheder.

Hvornår træder det i kraft?

Udrulningen af CSRD vil ske gradvist:

 1. For børsnoterede virksomheder med flere end 500 ansatte gælder de nye krav fra regnskabsåret 2024.
 2. For børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med flere end 250 ansatte (C stor virksomheder) gælder kravene fra regnskabsåret 2025
 3. Børsnoterede virksomheder med færre end 250 ansatte skal efterleve kravene fra regnskabsåret 2026 (dog undtaget mikrovirksomheder)
  Kilde

Hvordan passer HR ind?

Selvom det ofte vil være finans eller økonomi afdelingen som vil have det overordnede ansvar for CSRD rapportering og revision, så vil HR have en afgørende rolle. IT afdelingen vil også være involveret for at sikre god indsamling og håndtering af de relevante data. Det vil generelt være en tværfaglig opgave som vil påvirke mange områder af virksomheden, lige fra HR til Supply Chain, Risk management, PR, finans, marketing osv.

I forhold til CSRD reglementet, så vil HR være direkte involveret i områderne Social og Governance:

Social - “Own workforce” handler om:

 • Arbejdsforhold
 • Ligeværdighed, Diskrimination
 • Andre arbejdsrelaterede rettigheder

HR vil spille en stor rolle i at sikre optimale arbejdsforhold, sikre diversitet, lighed og inklusion - samt sikre medarbejdernes rettigheder.

Governance - “Business Conduct” handler om:

 • Virksomhedskultur og adfærd
 • Håndtering af leverandør forhold
 • Forebyggelse af korruption og bestikkelse

HR kan aktivt støtte virksomhedens bestræbelser på at opretholde etiske standarder gennem politikker, uddannelse og integritetsfokuseret praksis.

Kom i gang med CSRD

csrd_blog4_621273144Med indførelsen af CSRD bliver behovet for gode HR data og et digitale løsninger mere kritisk. Udover at være et sted hvor man kan registrer og indsamle relevante data til CSRD rapporteringen, så tilbyder digitalisering af HR utallige andre fordele, såsom at øge effektiviteten for HR ved at automatisere arbejdsprocesser, tilbyde selvbetjening for medarbejderne, sikre dataintegritet og skabe både gennemsigtighed samt et datagrundlag for mere datadrevne beslutninger.

For at kunne administrere dit CSRD-program effektivt er det afgørende at etablere en problemfri dataflow og integration mellem jeres forskellige IT systemer, herunder HR master data fra Human Capital Management (HCM) systemer, finansielle data og bæredygtighedsdata.

At benytte et dedikeret HCM-system til jeres CSRD-rapportering vil være en "game-changer". Jeres HCM-system er afgørende for indsamlingen og styringen af afgørende medarbejderdata, lige fra mangfoldigheds-statistikker til medarbejderengagement og sygefravær. Mange af de data som skal indgå i CSRD rapporten kan trækkes via HCM-systemet, via analyser og rapporter.

Dit HCM-system er en central hub, der giver dig mulighed for at overvåge udviklingen inden for disse ESG-tal, identificere områder til forbedring og vise din forpligtelse til at fremme mangfoldighed, lighed og social ansvarlighed. Når du vælger et HCM-system, bør du overveje faktorer som skalerbarhed, integrationsmuligheder og brugervenlighed for at få mest muligt ud af dette afgørende værktøj på din CSRD-rejse

Konklusion

CSRD er begyndelsen på en ny æra af bæredygtighedsrapportering, og HR-professionelle spiller en central rolle i denne nye æra. Ved aktivt at engagere sig i CSRD, kan HR-professionelle hjælpe deres organisationer med at trives i en verden, hvor bæredygtighed og gennemsigtighed ikke længere er valgfri, men afgørende for succes. Ved at omfavne denne forandring kan HR bidrage til at opbygge organisationer, der ikke kun er økonomisk sunde, men også socialt og miljømæssigt ansvarlige.

Det er en mulighed for at forme en bedre fremtid for virksomheder og samfundet som helhed.

Læs mere om datakravene i CSRD.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 22 september 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har en baggrund i journalistik, handel og marketing på tværs af mange forskellige industrier med et fokus på SaaS virksomheder. Hun er passioneret om kommunikation og at hjælpe virksomheder med at udvikle deres marketing strategier.

Få månedlige opdateringer fra bloggen