Continuous Performance Management og best practices

Continuous-Performance-Management-Best-Practice

Vi kan roligt antage at continuous performance management er kommet for at blive. På relativ kort tid, har fænomenet udviklet sig til at være den førende model for virksomheder som ønsker at få mest muligt ud af deres medarbejdere, forbedre engagementet og reducere opsigelsesraten.

Faktisk har continuous performance vist sig så effektiv, at det er nemt at glemme, at det først for nyligt er blevet introduceret i HR-landskabet. Selvom at der findes flere eksempler på best practise tilgange, er flere virksomheder stadig ikke sikre på, hvad de kan opnå ved at implementere continuous performance management.

Her er nogle faktorer som I bør tænke på når I overvejer at benytte continuous performance management i jeres organisation.

Strukturerede check-ins

Jævnlige check-ins og opfølgninger mellem ledelsen og medarbejdere er et klart kendetegn på den nye continuous performance model, og kunsten i mestre de strukturerede check-ins kan betyde en verden til forskel for jeres implementering. 

Ved at definere den overordnede struktur på disse jævnlige check-ins, sikrer I, at der opnås en konsistens på tværs af organisationen. Dette kan også vise sig at være til stor nytte for ledere, som muligvis ikke er så tilbøjelige til at indlede mere dybtgående evalueringssamtaler.

Sørg for at formidle relevant feedback

En klar fordel som opleves i den continuous model, ses i den feedback der formidles til de enkelte medarbejder. Konstruktiv feedback hjælper dem med at rette op på svage punkter, samtidig med at deres styrker fremhæves og anerkendes.

Dog er det vigtigt at huske på, at feedback gør mest gavn når den er relevant og når det er muligt, sørg for at knyt feedbacken direkte til mål og objektiver.

Gør arbejdsstyrken beredt

Jævnlige check-ins og evalueringssamtaler placerer et større ansvar på de enkelte ledelsesniveauer. Til forskel fra de traditionelle retrospektive årlige evalueringer, kræver den nye continuous model at der løbende afholdes evalueringssamtaler, der fokuserer på feedback og udvikling.

 Mens nogle vil have let ved denne tilpasning, er det muligt at andre får brug for mere støtte. Ved at sikre tilstrækkelig og korrekt træning under implementeringen af jeres continuous performance praksisser, gør I selve overgangen nemmere.

Gør brug af teknologi

 De øgede muligheder bag HR-software har været en stor del af drivkraften bag succesen af continuous performance modellen. Med den rette teknologi kan selve processens effektivitet i høj grad øges og samtidig spare tid og ressourcer.

Ved at vælge den rette performance management softwareløsning til jeres virksomhed, kan I bane vejen og sikre en vellykket og jævn overgang. Den bedste softwareløsning er altid nem at bruge, cloudbaseret så det kan benyttes på farten, og leveres med nyttefulde funktioner der har til formål at fremme samarbejdet og holde fokus på virksomhedens mål.

Indsaml data

Et punkt der ofte overses under implementering eller ændring af vigtige virksomhedsprocesser, er at måle den langvarige effekt fra selve ændringerne. Men uden denne viden, bliver det i stedet en subjektiv øvelse at anerkende denne succes.

Essentielle virksomhedsrelaterede målinger som medarbejderomsætning og interne forfremmelsesprocenter, bør både overvåges før, under og efter selve implementeringen. Som tillæg til disse målinger, kan medarbejderundersøgelser over en vis periode hjælpe med at skabe et billede af forandringen relateret til medarbejderengagement og overordnede jobtilfredshed. 

Rapportér om virksomhedens succes
De sidste fem til ti år har bevist, at continuous performance management har potentiale til at ændre måden organisationer interagerer med deres medarbejdere på. Hierarkiske, præstationsfokuserede årlige evalueringer har givet plads for samarbejdsvenlige og smidige processer der fremmer udviklingen og stimulerer medarbejdervæksten i virksomheden.

Bevæbnet med understøttende data, bør I sikre jer, at jeres senior ledelsesteam er gjort fuldt bevidste om den positive virkning som moderne performance tilgange har på organisationen.

Download E-bogen

 

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 18 december 2018

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen