• You are here:
  • Home /
  • CatalystOne HR-blog /
  • Lønregulering: 7 måder et HR-system kan gøre det mindre besværligt

Lønregulering: 7 måder et HR-system kan gøre det mindre besværligt

salary-review-stress-1200x801pxDet er den tid på året igen, hvor du som leder skal træffe nogle svære beslutninger om dit teams kompensation. I år vil disse beslutninger sandsynligvis være endnu sværere end normalt, da leveomkostningerne er steget markant for de fleste. Men HR-teknologi kan hjælpe.

Virkeligheden for mange ledere er, at når fagforeningerne først har kæmpet sig igennem forhandlingerne (som normalt sætter præcedens for resten af samfundet), skal de derefter foretage budgetallokeringer inden for en kort periode. Hvis dette stadig er en manuel eller Excel-baseret proces, kan det være besværligt og udfordrende at arbejde effektivt og samtidig bevare overblikket.

Den gode nyhed er, at et HR-system der understøtter lønregulering, kan det gøre processen lidt mindre smertefuld. Her er nogle eksempler på hvordan:

Løn og HR-system

1. Medarbejder og performance data

En centraliseret database med medarbejderinformation (master data) og performance data giver ledere mulighed for hurtigt at få indsigt i hvem i deres team der har leveret en god præstation og opnået sine mål og blandt andet bruge dette til at træffe informerede beslutninger om lønreguleringen.

2. Lønregulering processen

En effektiv lønregulering kræver at lederen har et samlet overblik over medarbejder, deres nuværende løn og det allokerede budget. Et HR-system der understøtter lønregulering kan give ledere dette overblik med adgang til historiske løndata og anden relevant information, for at hjælpe med at træffe informerede lønbeslutninger. Det kan også automatisere notifikationer og påmindelser for at minde ledere om deadlinen for lønreguleringen og sikre, at processen gennemføres til tiden.

3. Automatisk budgetallokering

Et HR-system der understøtter lønregulering kan (som i tilfældet med CatalystOne) hjælpe med at automatisere budgetallokeringen. For eksempel ved at sikre, at budgettet fordeles ligeligt på tværs af teamet. Det kan også være en hjælp for HR at opsætte forskellige budgetgrupper, så forskellige grupper tildeles forskellige beløb. For eksempel, dem som arbejder under en overenskomst eller dem som er fuldtidsansatte og deltidsansatte. Systemet kan også vise historisk lønudvikling eller importere markedsværdi hvilket gør det nemmere for lederne at fordele budgettet.

4. Real-time budget justeringer

Hvis budgetter ændrer sig, vil real-time budget justeringer hjælpe ledere med at kunne reagere hurtigt på ændringerne. For eksempel, når virksomhedens lønbudget for året er aftalt, kan de opdateres i systemet, og alle ledere kan se præcist, hvad dette betyder for deres team i real-time.  

5. Dokumentation

Ved en automatiseret dokumentationsproces sikrer man at lønreguleringen er transparent og veldokumenteret. Et HR-system kan generere rapporter og dokumentation om budgetallokeringen, hvilket gør det nemmere for HR- og lønafdelingen at sikre en korrekt proces. 

6. Analyser

Ved at lave analyser af budgetallokeringen og kompensationsmønstre hjælper det lederne med at træffe informerede og datadrevne beslutninger om deres teams løn og kompensation, hvilket gør det muligt for ledere at regulere lønnen derefter. 

7. Budgetprognoser

Et HR-system der understøtter lønregulering kan give ledere værktøjer til budgetprognoser, der kan hjælpe dem med at planlægge fremtidige lønbehov og omkostninger. Systemet kan lave prognoser for fremtidige kompensationsomkostninger baseret på faktorer som forventet vækst eller medarbejderomsætning, hvilket gør det nemmere for ledere at planlægge fremtidige lønbehov og justere budgetterne derefter.

Opsummering

Konklusionen er, at et HR-system der understøtter lønregulering hjælpe ledere med at forenkle og strømline lønjusteringen, allokere deres budget hurtigt og effektivt, foretage real-time budgetjusteringer og automatisere dokumentationen.

Med gode analyser og data, kan ledere træffe informerede beslutninger om deres teams løn og kompensation, der er i overensstemmelse med organisationens finansielle rammer. Dette kan hjælpe med at fastholde talenter, tiltrække nye medarbejdere og sikre, at medarbejderne føler sig værdsatte og belønnet for deres bidrag til virksomhedens succes.

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 19 maj 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har en baggrund i journalistik, handel og marketing på tværs af mange forskellige industrier med et fokus på SaaS virksomheder. Hun er passioneret om kommunikation og at hjælpe virksomheder med at udvikle deres marketing strategier.

Få månedlige opdateringer fra bloggen