HR-tendenser i logistik og transportsektoren

HR-Trends--transportation-logistics

Logistik og transportsektoren står over for en række HR-relaterede udfordringer, alt fra at rekruttere og fastholde medarbejdere, til at sikre de ansattes sikkerhed, samt overholdelse af diverse reguleringer eller certificeringer. Ved at implementere et omfattende HR-platform bliver det lettere for virksomhederne at strategisk håndtere disse udfordringer og samtidig øge forretningsværdien takket være investeringen.

I dette blogindlæg gennemgår vi de største tendenser og HR-udfordringer inden for logistik og transportsektoren, samt hvordan en integreret HR-platform kan hjælpe virksomheder med at overvinde disse og forbedre virksomhedens resultater.

Rekruttering bliver stadig sværere

Transportsektoren er hårdt ramt af mangel på arbejdskraft og det at kunne rekruttere og derefter fastholde dygtige arbejdere kan være en udfordring. Nogle af årsagerne bag dette er blandt andet vanskelighederne med at balancere arbejdsliv og fritid, tung arbejdsbyrde og arbejdsrelaterede skader - hvor logistik og transportsektoren ligger højere end gennemsnittet.

For at håndtere denne type udfordringer, er det vigtigt at HR sammen med ledelsen, sætter strategier for hvordan man kan skabe en positiv og støttende arbejdskultur, der fremmer engagement og i sidste ende fastholdelse af medarbejdere. Det kan blandt andet være tiltag i stil med at tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder, tænke nyt omkring bemanding - for at kunne tilbyde fleksible vagtplaner og andre fordele, der understøtter en sund balance mellem arbejde og privatliv. Ved hjælp af HR-masterdata er der muligheder for at analysere og samle indsigter om medarbejderne, som derefter kan bruges til at forbedre eksempelvis arbejdsmiljøet.

Ved at arbejde datadrevet i processen med at udvikle rekrutterings- og fastholdelsesstrategier, samt udnytte teknologi til at forenkle HR-processer ved hjælp af automatiserede workflows, får HR en mulighed for at være en strategisk partner i ledelsen. Virksomheder i transportsektoren, der digitaliserer deres HR-processer, får desuden en fordel over for konkurrenterne, ikke kun når det gælder de ansattes oplevelse, men også gennem muligheden for at træffe velbegrundede beslutninger.

Ved at udtrække HR-rapporter og analysere informationen, kan man i højere grad træffe beslutninger baseret på konkrete data og ikke blot baseret på mavefornemmelser. De beslutninger der træffes, hjælper derefter med at forme og udvikle virksomhedens HR-indsats, i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål, hvilket igen gør en forretningsmæssig forskel som skaber værdi for hele virksomheden.

Øget fokus på uddannelse og karriereudvikling

Et andet vigtigt område, som kan være en udfordring for HR at få overblik over, er medarbejdernes uddannelse og udvikling. At sikre, at alle ansatte har relevante kurser, certifikater og uddannelser for at udføre deres job på en sikker og effektiv måde, er yderst vigtigt i transportsektoren. Det kan eksempelvis handle om at have overblik over, hvilke ansatte der har brug for et kursus i håndtering af specialgods, hvilken kørekortstype de har osv.

I en digital HR-platform er det nemt at få et samlet overblik over status på certifikater, ligeså nemt er det også at sætte notifikationer, så berørte personer får en påmindelse i god tid, når det er tid til at forny et certifikat der er ved at udløbe.

Det behøver heller ikke kun at dreje sig om nødvendig uddannelse af personale, her er der potentiale for at tilbyde videreuddannelse og andre udviklingsmuligheder for at fremme medarbejdernes engagement og fastholdelse.

Der er i dag en stor forskel mellem arbejdskraftens kompetencer og arbejdsgivernes behov. For at kunne møde behovene, både på kort og lang sigt, må virksomheder satse på at give deres medarbejdere mulighed for at videreudvikle deres kompetencer.

Vigtigheden af en digitaliseret HR-afdeling

Det er vigtigt at virksomheder i branchen tør investere i at opbygge en stærk og moderne HR-afdeling, der kan være i front med de seneste HR-trends og benytte de nyeste værktøjer der findes. HR-afdelingen bør i dag være en strategisk partner, der hjælper virksomheden med at opnå sine mål og sin vækst. For at dette skal ske, er det nødvendigt at begynde at arbejde strategisk for at fremme mangfoldighed og inklusion i arbejdsstyrken, udnytte teknologi for at effektivisere HR-processer og lægge større vægt på medarbejdernes engagement og fastholdelse.

En velfungerende HR-platform muliggør og letter for HR at møde branchens udfordringer. Med en digitaliseret HR-afdeling lægger man også grundlaget for at kunne fokusere på vigtige områder som er grundlaget for at skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø for de ansatte og som understøtter vækst og succes for virksomheden.

Læs mere om CatalystOne HR-platformen til transportsektoren

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 07 maj 2024

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen