De 5 største HR-udfordringer inden for transportsektoren

HR-transportation-logistics

Transportsektoren har altid været en central del af den globale økonomi og er vigtig både for erhvervslivet og private personer, hvilket er blevet mere tydeligt over de sidste par år. Takket være den, transporteres mennesker og varer på vores veje, jernbaner, til lands, til vands eller i luften. Uden transportsektoren og tilhørende infrastruktur ville samfundet ikke fungere. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at tage sig godt af alle de mennesker, der arbejder inden for transport og logistik. I denne artikel vil vi se nærmere på de 5 største HR-udfordringer inden for transportsektoren og give råd om, hvordan man kan håndtere dem effektivt.

1. Rekruttering af kompetent personale

Rekruttering af personale med relevante kompetencer er en af de største udfordringer inden for transportsektoren. Det er ganske enkelt svært at finde personer med de rette kompetencer, erfaring og vilje til at håndtere de til tider krævende arbejdsopgaver. I mange jobroller kræves der skæve arbejdstider, lang tid væk hjemmefra, tunge og beskidte arbejdsopgaver.

Så hvordan tiltrækker man personale? En velovervejet og stærk employer branding-strategi er en god start. Sørg for, at I tydeligt kommunikerer jeres kultur og vision, for på den måde at sende et budskab om hvorfor netop jeres arbejdsplads er den rette for kandidaterne. Her bør man også inkludere en udvidet rekrutteringsstrategi, der benytter sociale medier, jobportaler og personlige netværk. Da erfarent personale er svært at få fat på, kan det også være strategisk smart at tilbyde uddannelses- og karriereudviklingsmuligheder for både at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.

2. Sikring af uddannelse og certifikater

Inden for transportsektorens forskellige områder kan det undertiden være afgørende, at personalet har den rette uddannelse og kompetencer for at udføre deres arbejdsopgaver på en sikker og effektiv måde. Dette gælder især for faggrupper som piloter, søfolk og chauffører, hvor forskellige typer af kørekort, certifikater og branchespecifikke kurser eller uddannelser forekommer.

I tilfælde hvor det er svært at finde kandidater med de rette kompetencer, bør HR overveje et initiativ for intern uddannelse, såsom et lærlingeprogram, eller simpelthen betale for kurser. Det sikrer ikke kun, at nyrekrutterede får netop de spidskompetencer, som arbejdsgiveren efterspørger, men det bidrager også til at I opfattes som en attraktiv arbejdsgiver. Ved at strukturere og digitalisere sine HR-data bliver det let at holde styr på medarbejdernes kompetencer, eksempelvis ved succession planning og kompetencekortlægning.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tilbyde regelmæssig videreuddannelse for at medarbejderne holder sig opdaterede inden for deres erhvervsrolle, på den måde mindskes også det eventuelle kompetencegab, der kan opstå i takt med den teknologiske udvikling.

3. Skæve arbejdstider og skiftearbejde

Transportsektoren er en af de brancher, hvor det er meget almindeligt, at medarbejderne har skæve arbejdstider og arbejder i skift. Udover at det kan opleves som svært at balancere arbejdsliv og privatliv, kan det også føre til sundhedsproblemer såsom søvnforstyrrelser, stress eller udbrændthed.

At tilbyde fleksible arbejdsforhold, der tager hensyn til medarbejdernes individuelle behov og ønsker, er ikke altid let eller muligt. Derimod bør man bestræbe sig på at finde en så god løsning som muligt, eksempelvis ved at tilbyde forskellige kombinationer af dag-, aften- og nathold samt at tilbyde muligheder for deltidsarbejde.

HR's rolle her kan være at sikre løbende 1:1-samtaler mellem chef og medarbejder, hvor der gives mulighed for, at den ansatte kan komme med feedback og føle deltagelse. Statistik viser, at regelmæssige 1:1-samtaler øger både engagement og produktivitet samt mindsker personaleomsætning.

Et andet initiativ, som HR kan tage, er at gennemføre regelmæssige pulsmålinger i organisationen for i tide at opfange signaler om arbejdsstyrkens holdninger og velbefindende. På den måde kan man arbejde mere strategisk med at møde medarbejdernes behov og på sigt øge engagement men også sin eNPS - Employee Net Promoter Score.

 

 

4. Opfølgning af sikkerhedsuddannelse og sikkerhedsforskrifter

Inden for transportsektoren er sikkerhed en af de højeste prioriteringer. HR skal sikre at personalet har den rette uddannelse og forståelse for sikkerhedsforskrifterne for at minimere risici for ulykker og skader. Dette omfatter alt fra brandbekæmpelse og førstehjælp til sikker håndtering af farlige stoffer og miljøbeskyttelse. Det er også vigtigt, at man regelmæssigt opdaterer uddannelsesprogrammet for at sikre, at personalet er opdateret med de seneste sikkerhedsforskrifter.

HR skal derfor støtte virksomheden med at holde styr på, hvilke medarbejdere der har hvilken sikkerhedsuddannelse og hvornår det er tid til at forny den. Dette er ikke kun en støtte i at sikre, at virksomheden opfylder alle krav, det er også et værktøj i kompetencekortlægning forud for et udbud for eksempel.

 

5. Medarbejdernes arbejdsmiljø og velbefindende

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, derfor er det ekstra vigtigt, at HR støtter cheferne med at sikre de ansattes velbefindende. Ansatte, der trives godt på arbejdet, er også mere motiverede, engagerede og produktive. Inden for transportsektoren er det almindeligt, at personalet arbejder under krævende forhold, hvilket kan føre til en række sundhedsproblemer.

For at håndtere denne udfordring kræves dels, at HR implementerer en strategisk indsats for at fremme god sundhed og arbejdsmiljø, eksempelvis ved at udvikle en sundhedsstrategi, der inkluderer forebyggende sundhedspleje, stresshåndtering og ergonomi. At tilbyde goder såsom sundheds- og sygeforsikring, fysioterapi og sundhedsaktiviteter kan også være til hjælp for at fremme personalets velbefindende og produktivitet. Med den type goder vil I også få en fordel i forhold til konkurrenterne, i form af at I vil blive opfattet som en attraktiv arbejdsgiver.

Opsummering

Transportsektoren er afgørende for den globale økonomi. Det er dog også en branche, der står over for flere HR-udfordringer, såsom rekruttering af kompetent personale, kompetenceudvikling, hårdt arbejdsmiljø med mere. HR skal have mulighed for at arbejde metodisk og prioritere arbejdsopgaver såsom employer branding, udarbejdelse af processer og rutiner omkring rekruttering, kompetenceudvikling og employee retention.

Strategisk HR er derfor vigtigere end nogensinde for at sikre, at de ansatte er motiverede, engagerede og produktive på arbejdet.

Læs mere om CatalystOne HR-platformen til transportsektoren

 

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 07 maj 2024

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen