CSRD og værdien af HR digitalisering

AdobeStock_479736240Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har medført drastiske nye krav til hvordan virksomheder arbejder og rapporterer på bæredygtighed. Men hvilke krav stiller det til HR og hvordan kan digitaliseringen af HR understøtte CSRD?

Konsekvensen af CSRD

CSRD er et stort skridt imod et mere gennemsigtigt og ansvarligt forretningslandskab. Den introducerer en række standardiserede rapporteringskrav, der omfatter miljømæssige, sociale og administrative (ESG) spørgsmål.

Når CSRD træder i kraft, er det en oplagt mulighed for både virksomheder og HR-afdelinger, at skabe en række positive forandringer. HR vil kunne påvirke forretningspraksis positivt og være med til at fremme en holistisk tilgang til bæredygtighed. Desuden er det en oplagt mulighed for at forbedre på processerne og systemer for HR og medarbejderdata, med henblik på bæredygtighedsrapportering.

Med introduktionen af ​​CSRD bliver der, mere end nogensinde før, brug for digitale systemer til effektivt at styre forretningen. I dette blogindlæg vil vi fokusere på det væsentlige første trin i at starte dit CSRD-program, med fokus på dataindsamling, registrering og rapportering. Vi vil fremhæve betydningen af ​​digitale systemer og processer, samt værdien af ​​problemfri dataintegrationer mellem systemer.

 

De største fordele ved digitalisering af HR i forhold til CSRD

Effektivitet: Manuel dataindsamling og rapportering kan være både tidskrævende og have stor risiko for indtastningsfejl. Med integrerede digitale systemer, automatiserer disse processer, hvilket sparer tid og samtidigt reducerer risikoen for fejl. De giver mulighed for at opnå en "single source of truth" ved at skabe en pålidelig masterdata.

Data kvalitet: Digitale systemer kan være med til at sikrer kvaliteten og konsistensen af data, hvilket giver et solidt grundlag for blandt andet CSRD-initiativer og rapportering.

Skalerbarhed: Efterhånden som jeres organisation vokser, kan digitale systemer nemt tilpasse sig til at håndtere øget datamængde og kompleksitet.

Transparens: Et digitalt CSRD-system kan give realtidsindsigt, så I hurtigt kan træffe informerede beslutninger.

 

Data Flow og integrationer

AdobeStock_119312379

For at effektivt kunne administrere dit CSRD-program, er det afgørende at etablere et problemfrit dataflow og integrationer mellem forskellige systemer. Dette inkluderer integration af HR-data fra HCM-systemet, finansielle data fra ERP-systemet og diverse bæredygtighedsmålinger og undersøgelser.

Her er hvorfor det er vigtigt:

Holistisk rapportering: Integrationen af data fra forskellige kilder giver jer mulighed for at oprette omfattende CSRD-rapporter, der omfatter HR-data, økonomisk-data og bæredygtigheds-data. En holistiske rapportering giver en mere præcis afspejling af jeres organisations sociale og miljømæssige påvirkning.

Effektivisering: Automatiserede dataflow, via integrationer, reducerer behovet for manuel dataindtastning og verificering, hvilket frigør tid og ressourcer i jeres team, til at fokusere på mere strategiske CSRD-aktiviteter og ESG tiltag.

Real-time monitorering: Integrationer muliggør real-time monitorering af vigtige HR og ESG-data og hjælper jer med at identificere trends, udfordringer og muligheder, efterhånden som de dukker op.

 

Hvorfor haster det?

Det kan ikke understreges, hvor meget det haster med at implementere digitale systemer, som understøtter CSRD processer. Med samfundets forventninger om bæredygtighed og miljømæssigt ansvar, som vokser og udvikler sig hurtigt, skal organisationer være hurtige til at tilpasse sig - for at forblive konkurrencedygtige og socialt ansvarlige, samt gøre en forskel for miljøet og medarbejderne.

Her er overbevisende grunde til at komme i gang uden forsinkelse:

Konkurrencefordel: Organisationer som omfavner CSRD tidligt, opnår en konkurrencefordel ved at kunne tiltrække socialt- og miljømæssige bevidste toptalent, samt appellere til forbrugere og investorer.

Risikobegrænsning: Hvis man som virksomhed ikke opfylder lovkravene eller undlader at tage sig af sociale eller miljømæssige problemer, kan det ende med at skade ens virksomheds omdømme - for slet ikke at nævne de juridiske konsekvenser og bøder. Implementering af CSRD-foranstaltninger reducerer disse risici.

Langsigtet bæredygtighed: Opbygning af et stærkt CSRD-grundlag, skaber både en platform for bæredygtig vækst og samtidigt har en positiv indflydelse på samfundet og verden omkring os.

 

Sådan kommer man i gang

Lad os dykke ned i de seks vigtige trin for at komme i gang med jeres CSRD-program:

  1. Vurdering: Begynd med at foretage en omfattende vurdering af jeres HR-afdelings og organisationens CSRD-behov og mål (også kaldet en dobbelt væsentlighedsanalyse). Identificer de vigtigste stakeholders og afsæt ressourcerne der er nødvendige for succes. Sæt jer ind i de specifikke datapunkter og rapporteringskrav - eventuelt med assistance fra jeres revisionsselskab.
  2. Valg af teknisk løsning: Sørg for at I har de rigtige digitale værktøjer og platforme på plads, til jeres CSRD-program. Overvej om I har tilstrækkelig støtte i jeres nuværende HR- eller HCM-system, i forhold til jeres CSRD-rapportering - eller om der måske er behov for en ny løsning eller et decideret CSRD værktøj. Kig isært på faktorer som skalerbarhed, integrations- og rapporteringsmuligheder, samt brugervenlighed.
  3. Data kortlægning: Kortlæg datakilderne i jeres organisation med et specifikt fokus på HR og medarbejderdata og processer. Definer hvordan disse data bør flyde igennem jeres IT-landskab og lav en klar datakortlægningsstrategi.
  4. Implementering: Implementer jeres valgte digitale CSRD løsninger og integrer det med eksisterende datakilder fra HR- eller HCM-systemet. Sørg for, at jeres HR-team modtager grundig træning i at bruge systemet effektivt og etabler klare processer for dataindsamling.
  5. Data indsamling og rapportering: Begynd at indsamle relevante data og generere rapporter. Start med det grundlæggende, såsom mangfoldighedsstatistikker, medarbejderinddragelse og talentudviklingsmålinger. Udvid gradvist jeres rapporteringsmuligheder over tid til at omfatte flere ESG-data.
  6. Løbende forbedringer og justeringer: Anerkend, at CSRD er en løbende proces. Overvåg og optimer løbende jeres processer og rapportering, for at imødekomme nye krav og forventninger. Vurder jævnligt effektiviteten af jeres initiativer og foretag de nødvendige justeringer.

Ved at følge disse seks trin er I godt på vej til at etablere et robust CSRD-program, der ikke kun opfylder de nuværende standarder, men også forbereder jeres virksomhed for en bæredygtig og socialt ansvarlig fremtid. Omfavn forandringen, skab positive organisatoriske forandringer og bidrag til en mere bæredygtig fremtid gennem CSRD-compliance.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 06 december 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har en baggrund i journalistik, handel og marketing på tværs af mange forskellige industrier med et fokus på SaaS virksomheder. Hun er passioneret om kommunikation og at hjælpe virksomheder med at udvikle deres marketing strategier.

Få månedlige opdateringer fra bloggen