Hvad betyr DEI?

glossary_se_dei_101170533

DEIB er en forkortelse for Diversity, Equity, Inclusion og Belonging og henviser til en begrebsramme, der bruges til at fremme ligestilling på arbejdspladsen. På dansk bruges ofte begreberne mangfoldighed, lighed, inklusion og tilknytning. Organisationer, der har fokus på DEIB, er mere tilbøjelige til at have medarbejdere der er glade for deres arbejde og har et højere niveau af tillid og engagement. De har også lettere ved at ansætte og fastholde kompetente medarbejdere.

At arbejde med DEIB på arbejdspladsen betyder blandt andet, at alle politikker og praksisser er designet, så mennesker med forskellige baggrunde føler sig velkommen, men også får den støtte, de har brug for til at udnytte deres fulde potentiale.

Mangfoldighed henviser til de forskellige forskelle, der kan være på en arbejdsplads med hensyn til race, etnicitet, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, alder eller socioøkonomisk baggrund.

Lighed henviser til behovet for at sikre, at processer og praksisser er upartiske, retfærdige og giver lige muligheder for at opnå gode resultater for enkeltpersoner.

Inklusion henviser til de metoder, vi bruger til at sikre, at alle mennesker føler et tilhørsforhold på arbejdspladsen.

Tilknytning henviser til at medarbejdere føler et særligt bånd til virksomheden, hvor de oplever positive relationer og et sikkert psykisk arbejdsmiljø.


Diversity Equity and Inclusion – how to ask the hard questions and get started.

HR-termer og forkortelser - Dette er vores HR-ordbog

Uanset om du arbejder med HR og ønsker en genopfriskning, eller du bare er nysgerrig efter HR-terminologi, er dette ordbogen for dig.