Skabelon til medarbejdersamtale

AdobeStock_121335922--small

Tips til medarbejdersamtale skabelon

Det findes ingen standardiseret metode eller facit for en medarbejdersamtale, men skemaet som normalt udarbejdes af HR er ment som et hjælpemiddel for at skabe systematik og struktur i samtalen.

Skemaet bidrager også til at sikre en standard i virksomheden. Det betyder ikke at det samme skema kan bruges af alle. Her vil behovene være forskellige afhængigt af niveau, funktion og rolle og det er naturligt at operere med flere varianter af virksomhedens skema.

I CatalystOne har vi arbejdet med at vejlede skandinaviske virksomheder omkring medarbejdersamtaler i mange år og vi vil gerne vil dele nogle af de vigtige konklusioner med jer.

9 fællesnævnere for skemaer og skabeloner for medarbejdersamtaler:

  1. Spørgsmål om hvad som driver medarbejderens engagement
  2. Stillingsbeskrivelse – afklaring af rollen, ansvar og bemyndigelse
  3. Opsummere og vurdere forrige periodes mål og KPI’er
  4. Tydelige mål og leverancer for næste periode
  5. Kompetencer; hvad kan jeg og hvad skal jeg lære for at udfylde rollen
  6. Karriere – hvad må jeg lære, vise, præstere for at komme til næste niveau?
  7. Værdier og adfærd – den adfærd virksomheden vil forstærke
  8. Afklare medarbejders mobilitet, ambitioner og risiko for stoppe i virksomheden
  9. Hvad er medarbejderens styrker og udfordringer

Disse punktene benyttes af mange virksomheder som er kendt for at ligge forrest inden for både HR og ledelse. Ikke alle punkter passer til alle virksomheder, men generelt handler det om behovet for at tydeligt afklare forventninger, give tilbagemelding og anerkendelse.

Det vigtigste i arbejdet med medarbejderudvikling er etablering af gode processer, udvikling af ledere, god intern kommunikation, kompetencer og ikke mindst digital understøttelse. Uden et HR-system er det ikke muligt at skabe god og effektiv ledelse- og medarbejderudvikling.

Alternativet, som er manuelt arbejde, er uoverkommeligt – med mindre virksomheden er meget lille. Systematik og digitale værktøjer er helt afgørende.

Din guide til Performance Management
Download e-bogen i dag, og bliv opdateret på alt omkring moderne performance management!

perf-mgmt-noshadow-e-book-thumb-dk-no

Ændringen i medarbejdernes forventninger, når det kommer til feedback, udviklingsmuligheder og anerkendelse, har ført til innovation på området. Performance Management kan nu bruges som et stærkt værktøj til at hjælpe din organisation med at opnå succes.

Download guide

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 05 februar 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen