Hvad er Performance Management?

Continuous-Performance-Management-System

Hvorfor Performance Management?

Performance Management er det engelske ord for præstationsledelse og er vigtigt fordi det er en metode til at sikre at virksomhedens strategi bliver realiseret. Mange mislykkes med performance management fordi medarbejdere og ledere ikke tydelig nok ser hvilken værdi det skaber. Årsagen? Mange mener det er fordi HR er mere optaget af retningslinjer og rutiner end at bygge en virksomhedskultur der inspirerer til engagement og præstationer.

Drives processen for performance management derimod på en god måde, vil virksomheden kunne se en stor effekt og klare resultater. Gode præstationer har ikke nogen værdi med mindre de er direkte rettet imod at nå virksomhedens mål. En kultur for Performance Management må opbygges og dyrkes og HR spiller førsteviolin i at tilrettelægge det.

Heldigvis er det en misforståelse at tro at præstationskultur er noget som kun finnes i nogle virksomheder og mangler hos andre. Forholdene som skaber en præstationskultur findes i alle virksomheder. Det er leders opgave at skabe bevidsthed omkring betydningen og værdien af performance management. Først da kan man påvirke kulturen i en bestemt retning.

Hvad er performance management?

Vi ved at performance management inspirerer til engagement og dermed præstationer. Det handler om at afklare og afstemme forventninger, have klare mål og retning for den enkelte. Men gode præstationer er helt afhængig af de rette kompetencer for at kunne mestre opgaverne – motivation igennem påvirkningsmuligheder, god opfølgning, vejledning, tilbagemeldinger, anerkendelse og belønning.

Kontinuerlige samtaler mellem leder og medarbejder står centralt.

Tilrettelæg kontinuerlig dialog imellem leder og medarbejder som indebærer opfølgning, vejledning, feedback og støtte for at motivere den enkelte til at præstere sit bedste. Samtaler mellem leder og medarbejder bør foregå igennem hele året, formelle og uformelle. Sæt og juster mål kvartalsvis i takt med den overordnet retning.

En præstationskultur kendetegnes ved følgende kriterier

 1. Retning, involvering og prioriteringer
 2. Feedback og vejledning
 3. Tydelig rollebeskrivelse
 4. Fokus på individuelle mål
 5. Kompetenceudvikling
 6. Medarbejder indflydelse
 7. Løbende opfølgning af mål
 8. Efterlevelse af værdier
 9. Anerkendelse og belønning

Performance Management – hvordan kommer man i gang?

 1. Se på de elementer som kendetegner god performance management som I allerede har og identificer hvad I vil forbedre og forstærke.
 2. Definer nye processer eller tiltag som ikke allerede findes i dag eller som må fremhæves og forstærkes for at øge præstationskulturen i virksomheden.
 3. Hjælp ledere med kundskab og træning – performance management anses som en helt nyt centralt ledelsesområde.
 4. Motiver ledere og medarbejdere igennem god information om hvorfor performance management er vigtig.
 5. Sørg for at have et brugervenlig HR-system som støtter processerne digitalt og som hjælper ledere, medarbejdere. Det er afgørende for at lykke

Gratis e-bog: En guide til Continuous Performance Management

Undersøgelser af den traditionelle performance management model, kombineret med de nye forventninger til det moderne arbejdsmarked, i forhold til feedback og udvikling, har ledt til en stor del innovation inden for performance management. Resultatet er Continuous Performance Management.

Denne e-bog vil give dig svar på spørgsmål som:

 • Hvad er Continuous Performance Management?
 • Udfordringerne ved traditionel Performance Management
 • Fordelene ved at benytte en Continuous Performance Management model
 • Hvordan vælger man performance management software leverandør
David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 04 februar 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen